Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Brainport Smart District
Wonen

Aantrekkelijke woonstad

• Er blijven voldoende betaalbare woningen in Helmond. Daarbij wordt goed gekeken naar wensen vanuit de samenleving. Van gezinswoningen, voldoende mogelijkheden...

Lees meer
geld
Armoede

Armoedebestrijding

Te veel mensen leven onder de armoedegrens, nog steeds te veel mensen staan mede daardoor aan de rand van de samenleving. Hoewel we vooruitgang zien, vinden we...

Lees meer
Sprinter
Vervoer

Bereikbaar en schoon

Als onze kinderen buitenspelen of wij door de stad fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang. GroenLinks streeft naar het halen van...

Lees meer
GL_Centrumplan.png
Mobiliteit

Bereikbaarheid: denk smart

Wie denkt dat steeds meer asfalt onze bereikbaarheidsproblemen oplost, moet even terugkijken op de afgelopen decennia. Veel asfalt kwam erbij, maar de problemen...

Lees meer
kubuswoningen

Betaalbare woningen

Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk. GroenLinks wil harde afspraken met woningcorporaties zodat zij de komende jaren meer sociale...

Lees meer
IMG_6089.JPG
Cultuur

Cultureel Helmond

In analogie van de andere grote Brabantse steden worden de makers van cultuur meer ruimte geboden om zich te ontwikkelen. In Helmond is kunstenaarscentrum de...

Lees meer
biebschildering.jpg

Cultuurparticipatie

Aantrekkelijke stad met veel cultuur Bij een open stad hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar...

Lees meer
GL_zonnepanelen2.jpg

Duurzaam Helmond

Uit de klimaatbegroting – voor het eerst verschenen in oktober 2017 – blijkt hoe enorm de opgave is, met name als het gaat om de energietransitie bij de circa...

Lees meer
Tomaten en radijsjes uitgestald op een marktkraam.

Een goed inkomen voor iedereen

Een goed inkomen voor iedereen Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan...

Lees meer
GroenLinks-politici Nevin, Kim en Kathalijne doen mee aan de Women's March in Amsterdam.

Eerlijke kansen

In Helmond krijgt iedereen een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij willen dat iedereen gebruik kan maken van...

Lees meer
Boscotondo

Financieel gezonde stad

Wij staan voor een degelijk financieel beleid. Dat betekent dat de gemeentebegroting (meerjaren) sluitend moet zijn. Aan het begin van de afgelopen...

Lees meer
Werkgroep groen

Groen

GroenLinks Helmond wil de gezonde balans in de steden herstellen, dus ook in Helmond. Het is onze ambitie om Helmond een voorbeeld te laten zijn op gebied...

Lees meer