Standpunten

Helmond groener en socialer

In een groene gemeente is het gezond leven, fijn wonen en prettig werken. GroenLinks durft daarom te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'. Groene kwaliteit betekent een schone, gezonde leefomgeving. Kiezen voor duurzaam verkeer met voorrang voor voetgangers, fietsers en Openbaar Vervoer. Energieverspilling en milieuvervuiling worden serieus aangepakt. Groene ruimtes in en rond Helmond spelen een centrale rol waarbij we extra aandacht schenken aan de natuur.

Aandacht voor een groene, schone, zuinige en sociale leefomgeving versterkt de gemeente. Want levenskwaliteit, een gezonde economie en vertrouwen in een goede toekomst kunnen niet zonder elkaar. Door slim beleid en innovatieve maatregelen kan de samenleving duurzaam groeien. Een groene economie is niet alleen beter voor de mensen, maar schept ook banen. En als gemeente kun je daar op verschillende manieren aan bijdragen.