Nieuws

Duurzame en circulaire Food-innovaties in Helmond

Helmond is ook op het gebied van Food een stad in beweging. GroenLinks is onder de indruk van het Business Plan van de Helmondse Food Tech Brainport. Het barst van de ambities waar we als Helmond echt trots op mogen zijn. Het werkbezoek van eind vorig jaar verduidelijkte voor ons veel van de processen en innovaties op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, circulariteit en voedselverspilling die daar worden ontwikkeld.

Lees verder

Voorstel unaniem aangenomen

HANDHAVING BESTEMMINGSPLAN BROUWHUIS-HELMONDSINGEL

In de Gemeenteraadsvergadering is ons voorstel "Handhaven op bestemmingsplan Brouwhuis-Helmondsingel" door alle partijen ingediend bij de burgemeester en wethouders en unaniem aangenomen! 

Lees verder

Bereikbaarheid van Helmond

Op dit moment lopen er heel veel projecten tegelijkertijd die binnenkort allemaal om besluitvorming vragen. Maar ook het rijk en de Provincie Noord-Brabant nemen binnenkort besluiten die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Gemeente Helmond.

Lees verder

Begrijpelijke taal

Alle raadsleden vonden het gisteren een goed idee! Zij stemden in met ons voorstel om begrijpelijke taal te gebruiken in brieven van de gemeente Helmond

 
Lees verder

Duurzame mobiliteit

Unaniem aangenomen in de Gemeenteraad: ons voorstel om te onderzoeken op welke manieren de gemeente Helmond het voorbeeld zou kunnen geven in het gebruik van duurzame mobiliteit.

Lees verder

Pagina's