Nieuws

Hackathon Eenzaamheid onder jongeren

Op woensdag 17 juni vanaf 19.30 uur organiseren wij via internet een hackathon met als thema ‘Eenzaamheid onder jongeren’. Onder begeleiding van GDD, LEVgroep, Gemeente gaan jongeren, (ervarings) deskundigen, ouders en overige geinteresseerden aan de slag.

Lees verder

Corona in Helmond

Op 19 mei bespraken we in een raadsvergadering wat 80 dagen Corona voor onze stad betekenden. Thomas Tuerlings pleitte voor het herzien van oude denkwijzen en een meer evenwichtige en solidaire toekomst voor Helmond. Ook landelijk pleit GroenLinks voor meer solidariteit.

Lees verder

GroenLinks Helmond wil onderzoek naar Brainport-rail

Binnen de Brainportregio zijn er veel mobiliteitsprogramma’s in ontwikkeling. Deze programma’s hebben betrekking op verschillende niveaus: (inter)nationaal, regionaal en lokaal. Binnen deze programma’s wordt ingezet op verschillende manieren en combinaties van transport, zoals bijvoorbeeld auto, OV, fiets, smart mobility etc.. Deze programma’s worden nu samengebracht in een onderzoek voor de Brainportregio. Het onderzoek richt zich op een integrale aanpak van de opgaven die -in samenhang- van invloed zijn op de verstedelijking en bereikbaarheid in de periode 2030-2040.

Lees verder

Pagina's