Nieuws

Voorjaarsnota 2019

Het lijkt goed te gaan met Helmond. De stad groeit. De Automotive en Food Tech Campussen bloeien. We leggen glasvezel in de grond en men kan niet wachten tot de Sport- en beleefcampus klaar is. Er zijn zoveel initiatieven in de stad dat onze evenementensubsidie ondanks een verdrievoudiging nog steeds overvraagd is. We hosten congressen waar experts van heinde en verre op af komen. We zijn voorloper in de Regionale Energiestrategie en daarnaast druk bezig om als stad maximaal gezond, inclusief en kindvriendelijk te worden. Kan de wethouder over deze ambities eventueel een update geven? De ontwikkeling van Brainport Smart Disctrict wordt wereldwijd gevolgd en onze inwoners willen meepraten met vrijwel alles. Een stad draait op het vermogen om samen te werken. Met inwoners en met omringende bestuursorganen. Dit is nou precies waar Helmond zo sterk in is.

Lees verder

Natuurgebied de Groene Punt

Vanaf dit jaar wordt het gebied Varenschut-Zuid (de groene punt) in Gemeente Helmond dan toch echt een natuurgebied met meer plek voor de ijsvogel, de tjiftjaf en de vos. Het is nu al behoorlijk groen, maar moet een heuse ecologische verbindingszone worden. 

Lees verder

Helmond kindvriendelijke stad

Onze wethouder Cathalijne Dortmans nam de hele raad mee in de ambitie om van Helmond een echt kindvriendelijke stad te maken. Dat vinden gelukkig alle partijen een belangrijke koers voor onze stad. Onze kinderen hebben de toekomst. Om te onderstrepen dat ook de raad dit heel belangrijk vindt en de kinderen serieus neemt maakten wij een voorstel voor een kindervragenuurtje. Eens per jaar dagen we (met de jeugdraad) de scholen uit om de (jeugd)raad, burgemeester en wethouders vragen te stellen over hun stad. En dat gaat er komen!

Lees verder

Aantrekkelijker centrum: groen en smart!

Op de laatste gemeenteraadsvergadering voor het reces stemde een grote meerderheid in met de visie op bereikbaarheid en parkeren. Want hoe maken we het centrum van Helmond aantrekkelijker voor onze inwoners? Dat is voor iedereen in de Helmondse gemeenteraad het doel. Een levend, bruisend en gezellig centrum. Hoe bereiken we dat, letterlijk én figuurlijk? 

Lees verder

Aantrekkelijker centrum: groen, smart en ruimte voor mensen.

Hoe maken we het centrum van Helmond aantrekkelijker voor onze inwoners? Dat is voor iedereen in de Helmondse gemeenteraad het doel. Een levend, bruisend en gezellig centrum. Hoe bereiken we dat, letterlijk én figuurlijk? GroenLinks spreekt de voorkeur uit voor een combinatie van groen, autoluw en smart. Met de Automotive Campus in huis, hebben wij er alle vertrouwen in dat het ons centrum niet zal ontbreken aan slimme bereikbaarheidsoplossingen. Helmond is tenslotte de city of smart mobility. En autoluw betekent voor ons goed bereikbaar maar zonder dat je overal geparkeerde auto's ziet, maar dat er ruimte is voor groen, bankjes, speelgelegenheid en mensen. Dat maakt ons centrum aantrekkelijker voor iedereen.

Lees verder

Pagina's