Helmond is de stad waar je een gezellig avondje uit hebt, waar je je laat verrassen door kunst, waar je je grenzen opzoekt door middel van sport of een lekker dagje gaat winkelen. We willen dat Helmond een fijne woon- en werkstad is. Een stad met een bruisend centrum met een veelzijdig winkel- en horeca-aanbod, een levendige kunst- en cultuursector (we zijn trots op onze Cacaofabriek, het Speelhuis en de nieuwe Loods20) en een actief sportleven (met straks de Sport- en Beleefcampus de Braak en het nieuwe zwembad). Als inwoner of als bezoeker biedt Helmond tal van mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en waardevolle ervaringen op te doen.

Levendig centrum
Het Helmondse centrum leeft. De centrumondernemers zorgen voor veel activiteiten. GroenLinks Helmond wil vastgoedeigenaren actief stimuleren om pop-up stores en restaurants toe te staan, zodat er minder leegstand is. We zetten in op jonge ondernemers uit de Brainportregio met nieuwe duurzame, lokale en circulaire concepten. Het Helmondse centrum krijgt als het aan GroenLinks Helmond ligt een profiel met nieuwe en unieke winkels, naast de bekende ketens.

Compact winkelcentrum voor iedereen toegankelijk: we zorgen voor een compact, maar gezellig centrum, waarbij we maximaal vergroenen en toegankelijkheid leidend is. Dit vraagt om creativiteit, omdat het centrum op zaterdag wordt gebruikt voor de weekmarkt en twee keer per jaar als kermisterrein.

Beter aangekleed en goed bereikbaar centrum: in samenspraak met de ondernemers, Helmond Marketing en inwoners starten we een traject om het centrum nog beter aan te kleden. Ook werken we aan een logische en leuke wandelroute, voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt ook om ruime en gastvrije gehandicaptenparkeerplaatsen op strategische plekken in de stad. Daarnaast willen we centrale Zoen- en Zoefstrook aanleggen in het centrum om mensen op te halen, weg te brengen en inkopen in te laden. Ook is er aandacht nodig voor een aantal bestaande knelpunten waar voetgangers, fietsers en terrasbezoekers openbare ruimte moeten delen, zoals bij het Havenplein aan de kanaalzijde.

Meer terrassen en speelmogelijkheden in het centrum: GroenLinks Helmond is een voorstander van terrasuitbreidingen daar waar het mogelijk is. Dit brengt levendigheid op een zonnige dag. Daarbij vragen we ook aandacht voor speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Inkoop lokale geschenken: Ondernemers zijn belangrijk voor de stad. Daarom bestelt de gemeente Helmond gemeentelijke geschenken zoveel als mogelijk bij lokale ondernemers. Denk hierbij aan kerstpakketten, relatiegeschenken of speciale culturele cadeaus bij jubilea.

Impuls nachtleven: GroenLinks Helmond wil een bruisend nachtleven vol culturele en vernieuwende initiatieven, waar voor iedereen wat te beleven valt. Naast het Havenplein geven we het nachtleven ook een artistieke impuls. Ook kijken we naar meer (pop-up) locaties om nachtcultuur een kans te geven. Uiteraard met oog voor de leefomgeving en omwonenden.

Ruimte voor festivals en evenementen dankzij minder regels: Helmond is een evenementenstad. De gemeente is een faciliterende partner voor kleine en grote initiatiefnemers en zorgt ervoor dat de aanvraag van een vergunning soepel en transparant verloopt. We willen als GroenLinks Helmond gaan voor minder regels bij het aanvragen van subsidies en meer vertrouwen in de organisaties die evenementen organiseren. Veiligheid is belangrijk, maar het mag er niet toe leiden dat organisaties met vrijwilligers geen evenement meer willen (of kunnen) organiseren. Wel krijgen evenementen met aandacht voor duurzaamheid een streepje voor. Denk aan het verkleinen van de afvalberg met herbruikbare en/of statiegeld bekers, borden en bestek. En voor evenementen geldt: schoon is de norm. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op.

Het Helmondse centrum leeft!

centrum