Nieuws

Schone lucht

De stankoverlast in Brouwhuis is en blijft wat GroenLinks betreft onacceptabel. Deze moet rigoureus worden aangepakt. Onder leiding van onze wethouder Paul Smeulders zijn hiertoe de afgelopen jaren de eerste serieuze stappen gezet, in overleg met de provincie die verantwoordelijk is voor de grote bedrijven. De gemeente heeft een aanvullend geurbeleid opgesteld wat februari 2018 aangescherpt is.

Lees verder

Glasvezel als nutsvoorziening

De gemeenteraad van Helmond wil unaniem glasvezel als nutsvoorziening. De komende 3 jaar gaat de gemeente Helmond daarom in de hele stad glasvezelnetwerk aanleggen dat gebruikt kan worden voor tal van maatschappelijke toepassingen. Denk aan domotica (digitale snufjes in huis waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen), e-health (zorg via internet) en voorzieningen voor het onderwijs. Maar ook de verkeerslichten kunnen via glasvezel verbonden worden.

Lees verder

Brainport Smart District van start

De gemeenteraad van Helmond heeft de plannen voor de voorbereidingen voor de bouw van Brainport Smart District (de Wijk van de Toekomst) unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat begonnen kan worden met de eerste projecten voor het bouwen van ongeveer 1500 nieuwe woningen ten noorden van het station van Brandevoort. Ook 12 hectare bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. De realisatie van de wijk is gepland van 2019 tot 2030. Brainport Smart District zowel in de ontwikkeling als in de realisatie een voorbeeld voor de rest van Nederland, Europa en de wereld. Partners van Brainport Smart District zijn de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Enpuls, Brainport Development, gemeente Helmond en Provincie Noord-Brabant.

Lees verder

GenX: zeer zorgwekkend

Op 30 januari stelde GroenLinks vragen aan het College van B&W over GenX. GenX is een stof die gebruikt wordt bij de productie van teflonlagen zoals die op de anti aanbakpan. De fluorhoudende stof is mogelijk kankerverwekkend. 

Lees verder

Paul Smeulders Beste Lokale Bestuurder

GroenLinks wethouder Paul Smeulders is verkozen tot beste lokale bestuurder van 2017. Hij kreeg de prijs donderdagmiddag in Den Bosch uit handen van de vorige winnaar, commissaris van de Koning Wim van de Donk. Wij zijn enorm trots op onze wethouder: GroenLinks levert de beste bestuurder en ook nog eens in Helmond.

Lees verder

Helmond investeert in meer banen

Afgelopen jaren heeft Helmond al flink geïnvesteerd in het bevorderen van de werkgelegenheid. Meer banen is een belangrijk onderdeel van de Strategische Agenda 2016-2020. De komende jaren wordt nog eens 1,2 miljoen extra voor uitgetrokken, dat heeft de Gemeenteraad besloten op 9 januari. Daarbij is speciale aandacht voor kwetsbare mensen, een belangrijk speerpunt voor GroenLinks. Ook zal er in de toekomst extra moeten worden geïnvesteerd in sectoren waar nu een tekort aan personeel is, zoals in de zorg. Er ligt een taak voor toekomst om te zorgen dat de mismatch tussen openstaande vacatures en werkzoekenden wordt aangepakt.

Lees verder