Nieuws

Aanpak ernstige woonoverlast

Op 24 januari 2017 is door de Eerste Kamer de Wet Aanpak Woonoverlast aangenomen. Het doel van deze regeling is om ernstige woonoverlast - zoals een hond die voortdurend blaft, of buren die het portiek vervuilen - aan te pakken. Burgemeesters kunnen dankzij dit voorstel effectief en maatgericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken: de overlastgever kan een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. De maatregel kan worden ingezet indien alle andere vormen van overleg en bemiddeling geen effect hebben en dient derhalve proportioneel te zijn.

Lees verder

Wethouder Smeulders genomineerd als beste bestuurder van Nederland

Wethouder Paul Smeulders is genomineerd als beste bestuurder van 2016! Daarmee is Paul één van de tien kanshebbers om Ahmed Aboutaleb op te volgen, die deze  prestigieuze prijs van het weekblad Binnenlands Bestuur in 2014 en 2015 won. Natuurlijk zijn wij super trots op de nominatie van Paul. De komende weken kan iedereen via de website www.bestebestuurder.nl stemmen op de tien genomineerden. De winnaar wordt op 26 januari bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis van Utrecht.

Lees verder

Centrumperspectief

Met het geaccordeerde centrumperspectief ligt er een fraai perspectief op ons nieuwe centrum, dat echt samen met de stad tot stand is gekomen. Met een compact, sfeervol stadshart, een gevarieerde mix tussen winkelen, horeca, wonen, cultuur en historie. Met meer ruimte voor nieuwe functies, andere -meer kleinschalige- concepten en vooral veel groen.

Lees verder

Progressieve fietsagenda

De fiets is gelijkwaardig aan de auto! Een treffende uitspraak in de fietsagenda. GroenLinks staat helemaal achter de ambitie van deze adaptieve fietsagenda. Inderdaad, de fiets wordt serieus genomen. Dat zien we in de regionale Bereikbaarheidsagenda en ook in de plannen die hier voorliggen. En terecht! De fiets heeft simpelweg een enorme potentie in de strijd tegen bereikbaarheidsproblemen. Zowel in de stad als in de regio.

Lees verder

Gratis bibliotheekpassen

Tijdens de begrotingsbehandeling werd door GroenLinks en de SP een motie ingediend voor gratis bibliotheekpassen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Deze motie wordt nu uitgevoerd, twee groepen komen in aanmerking voor een gratis pas.

Lees verder

Update: betaaldatum huidige bijstandsgerechtigden blijft

Het bestuur van Senzer had besloten om per 1 januari 2017 in de zeven Peelgemeenten de betaaldatum van de bijstandsuitkering te verschuiven. In maandelijkse etappes moest dit leiden tot een verschuiving van de 27e naar een betaaldatum op de 10e van de maand erop. De Helmondse gemeenteraad is het er echter niet mee eens om de bijstandsuitkeringen later uit te betalen. Een motie hierover van GroenLinks en SP werd unaniem aangenomen.

 

Lees verder