Nieuws

Kiezers bedankt

Kiezers bedankt! GroenLinks Helmond start gesprekken voor nieuwe coalitie
Wat een historische zege behaalden we bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2018: een verdrievoudiging! GroenLinks Helmond is vanaf nu vertegenwoordigd met 6 zetels in de raad en is daarmee de grootste partij van de stad. Lijsttrekker Antoinette Maas en wethouder Paul Smeulders zijn direct met alle partijen om tafel gaan zitten om een nieuwe coalitie te vormen en dat is binnen een week gelukt! Samen met SP (5 zetels), VVD (5 zetels), D66 (3 zetels) en Lokaal Sterk (3 zetels) is er een ruime meerderheid van 22 zetels.
Lees verder

Fantastisch resultaat

De day after de fantastische en historische overwinning! De kiezers hebben gesproken en we zijn verdriedubbeld in de Helmondse gemeenteraad: van 2 naar 6 zetels en daarmee ook de grootste partij.
Met dank aan al onze vrijwilligers, en uiteraard iedereen die op GroenLinks gestemd heeft in Helmond

Verandering begint hier

Verzet is van alle tijden. Ook van nu. Na het lijdzaam ondergaan van oplopende werkdruk, overvolle klassen, weggesaneerde zorginstellingen, blijvende milieuverontreiniging, ongekende mestfraudes, onevenredige belastingen en buitensporige topsalarissen vinden veel mensen het welletjes. Ze komen in verzet. En terecht!
Hoe konden we het zover laten komen dat er een tekort dreigt van meer dan 100.000 medewerkers in de zorg? Dat docenten massaal het bijltje er bij neer leggen? Dat de politie ruim 50% van de aangiftes noodgedwongen in de la legt? Dat buschauffeurs niet meer mogen plassen? En dat met 40% van alle mestafvoer wordt gefraudeerd. Om zo maar eens enkele voorbeelden te noemen.

Lees verder

Schone lucht

De stankoverlast in Brouwhuis is en blijft wat GroenLinks betreft onacceptabel. Deze moet rigoureus worden aangepakt. Onder leiding van onze wethouder Paul Smeulders zijn hiertoe de afgelopen jaren de eerste serieuze stappen gezet, in overleg met de provincie die verantwoordelijk is voor de grote bedrijven. De gemeente heeft een aanvullend geurbeleid opgesteld wat februari 2018 aangescherpt is.

Lees verder

Glasvezel als nutsvoorziening

De gemeenteraad van Helmond wil unaniem glasvezel als nutsvoorziening. De komende 3 jaar gaat de gemeente Helmond daarom in de hele stad glasvezelnetwerk aanleggen dat gebruikt kan worden voor tal van maatschappelijke toepassingen. Denk aan domotica (digitale snufjes in huis waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen), e-health (zorg via internet) en voorzieningen voor het onderwijs. Maar ook de verkeerslichten kunnen via glasvezel verbonden worden.

Lees verder

Brainport Smart District van start

De gemeenteraad van Helmond heeft de plannen voor de voorbereidingen voor de bouw van Brainport Smart District (de Wijk van de Toekomst) unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat begonnen kan worden met de eerste projecten voor het bouwen van ongeveer 1500 nieuwe woningen ten noorden van het station van Brandevoort. Ook 12 hectare bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. De realisatie van de wijk is gepland van 2019 tot 2030. Brainport Smart District zowel in de ontwikkeling als in de realisatie een voorbeeld voor de rest van Nederland, Europa en de wereld. Partners van Brainport Smart District zijn de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Enpuls, Brainport Development, gemeente Helmond en Provincie Noord-Brabant.

Lees verder