“ #MASTERSTUDENT FILOSOFIE #JONGE KLIMAATBEWEGING #COMMISSIELID ”

Thomas (1990) is Filosofiestudent in Tilburg en fractievoorzitter van GroenLinks Helmond.

De afgelopen jaren is hij bij GroenLinks Helmond zeer betrokken en actief geweest als bestuursvoorzitter en commissielid voor de commissie Bestuur & Economie maar ook als columnist voor de weblog van Helmond. De laatste tijd was Thomas onderdeel van het eerste bestuur van de Jonge Klimaatbeweging en is hij lid van de ledenraad van Rabobank Helmond, waar hij probeert het lokale beleid sterk te vergroenen. Met de wens GroenLinks als inhoudelijk constructieve partner te versterken binnen en buiten de raad, stelt hij zich dan ook kandidaat als raadslid voor de komende vier jaar.

  • Fractievoorzitter
  • Sportcampus De Braak
  • Veiligheid en handhaving
  • Bestuur en organisatie
  • Sport en bewegen
  • Economisch beleid
  • Werkgelegenheid
  • Openbare ruimte
  • Helmond West
  • Stiphout-Warande