Op 19 mei bespraken we in een raadsvergadering wat 80 dagen Corona voor onze stad betekenden. Thomas Tuerlings pleitte voor het herzien van oude denkwijzen en een meer evenwichtige en solidaire toekomst voor Helmond. Ook landelijk pleit GroenLinks voor meer solidariteit.

De Coronacrisis begon voor Nederland op een haar na in Helmond. We hadden nauwelijks tijd om ons in Helmond echt voor te bereiden en nog steeds worden dagelijks tientallen, zo niet honderden inwoners in ons land overvallen door dit bizarre virus. Corona kwam zonder handleiding en zonder bekende best practices, maar vanaf dag 1 zette vrijwel iedereen in Helmond zich in voor mede-inwoners, alsof we nooit anders gewend waren.

Wij willen groot respect uitspreken voor de manier waarop het college en onze ambtenaren maar vooral ook tal van andere organisaties en inwoners in de stad de handen uit de mouwen staken om deze pandemie te beteugelen. De uitgebreide notitie die we hebben ontvangen biedt veel inzicht in wat er de afgelopen 80 dagen gebeurd is en de verhalen van de wethouders van zojuist geven ons het vertrouwen dat we er samen uit gaan komen. Natuurlijk zijn er dingen die beter hadden gekund, maar zoals gezegd, Corona kwam zonder handleiding, dus het is voor iedereen zoeken.
Hoe nu verder, voorzitter? Een prangende vraag. Corona gooit ons dagelijkse leven overhoop, maar dat geeft ook de mogelijkheid tot bezinning. Willen we terug naar hoe het was of hebben we nieuwe dingen ontdekt die wellicht beter werken?

In tijden van crisis wordt zichtbaar wat écht van belang is. De waardering voor vitale sectoren is afgelopen weken enorm gegroeid. Dit zijn met recht de hoekstenen van onze samenleving. Met de inzet van cultureel Helmond om inwoners uit hun isolement te krijgen, heeft ook deze sector zich als een onmisbare hoeksteen laten zien. Laten we deze waardering in de toekomst vasthouden bij het maken van evenwichtige keuzes.

Evenwicht blijkt een sleutelwoord in deze crisis, maar de laatste jaren leek dit evenwicht wereldwijd een beetje verloren. Laten we in ieder geval in Helmond op zoek gaan naar een nieuw, toekomstbestendig evenwicht, bijvoorbeeld gestoeld op het Donut economie model van Kate Raworth. Met anticyclische, maar goed doordachte investeringen, gedragen door de schouders die het kúnnen dragen, houden we Helmond evenwichtig voor iedereen.