Unaniem positief over het cultuurprofiel gemeente Helmond

Op de laatste gemeenteraadsvergadering voor het reces waren we in de raad unaniem over het nieuwe cultuurprofiel voorgelegd door onze wethouder Antoinette Maas. De uitgangspunten zijn : 
 

  • een jeugdige stad

  • een stad met lef

  • een levendige stad

  • een stad met karakter

  • cultuur als middel

Nu de invulling in de komende periode!

Bijdrage van Jesse Bleekrode:
Cultuur is niet alleen iets waaraan deel kan worden genomen in de vorm van muziekles, schilderen of genieten van een mooie expositie. Genieten van cultuur en het actief vormgeven van cultuur verhoogt het welzijn. Cultuur maak je samen! Een goede bodem voor cultuur en een bruisende stad waar interessante dingen ontstaan krijg je niet zomaar. Denk aan de ontwikkelingen in de verschillende spoorzones in EHV, Tilburg en Breda. Daar worden door de gemeente de voorwaarden gecreeerd waar creatieven,ontwerpers, kunstenaars kunnen experimenteren en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dit soort plekken creëren grote culturele en economische waarde voor een stad en ook voor Helmond en maken de stad aantrekkelijker voor jong en oud. Hier ligt voor ons ook een belangrijke opdracht voor Helmond want als je naar onze bevolkingsopbouw kijkt dan mist de doelgroep van 15 tot 25 jaar. We zijn dus ook blij dat het investeren in cultuur die van onderaf kan ontstaan in de visie is opgenomen. Daarnaast zijn we ontzettend blij met alle stichtingen en verenigingen die met relatief weinig middelen ontzetten veel bereiken, want zij zijn hier een voorbeeld van. Cultuur maken we samen en we zijn erg benieuwd naar de verdere uitwerking van de verschillende thema’s.

Lees hier het cultuurprofiel.