Jesse Bleekrode

Jesse Bleekrode

Raadslid

#SOCIAAL-CULTUREEL ONDERNEMER #ORGANISATIEADVISEUR #CACAO AAN DE KADE

Jesse (1984) is geboren in Eindhoven en woont sinds enkele jaren met veel plezier in Helmond.

Voor de LEVgroep houdt Jesse zich bij bezig met het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken en het vormgeven van een samenleving waarin iedereen zijn of haar talent kan inzetten. Daarnaast ondersteunt hij als organisatie adviseur organisaties om duurzame gedragsverandering te creëren.  Ook zet hij zich in als sociaal-cultureel ondernemer in om wijk en stad mooier, leuker en leefbaarder te maken. Jesse is actief betrokken bij ‘Festival Cacao aan de Kade’, initiatiefnemer ‘bewoner gestuurde herinrichting De Renne’ (Helmond-West) en draagt hij bij aan de ontwikkeling van een duurzaamheidstool die het duurzamer organiseren van evenementen in Helmond de norm moet maken.

Jesse wil graag zijn kennis en ervaring inzetten om samen met de inwoners van Helmond vorm te geven aan beleid dat bijdraagt aan het creëren van een toekomstbestendige stad, waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren en met een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.