Onze visie

GroenLinks Helmond heeft een duidelijke kijk op wat wij willen voor Helmond: een eerlijke stad, een groene stad en een open en transparant Helmond…

Een sociaal Helmond:
GroenLinks Helmond wil dat iedereen in Helmond een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Wij laten mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar talenten zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen.
 
Een groen Helmond:
GroenLinks Helmond wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Door te kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen geven we straks een gezonde stad en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

Een open gemeente:
GroenLinks Helmond heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, socialer, leefbaarder of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen. We faciliteren beweging van onderop, in plaats van een top-down benadering.

Top 10 van GroenLinks Helmond: 2018-2022

  1. Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. GroenLinks laat mensen niet in de steek. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan.
  2. Wij zien kansen voor werkgelegenheid met de Brainport Nationale Actieagenda. Deze is gekoppeld aan mondiale uitdagingen als duurzaamheid, gezondheid en mobiliteit.
  3. Wij willen een compact, levendig en autoluw centrum waarin beleving centraal staat. Winkelen, horeca, wonen en groen komen hierin samen.
  4. Wij willen dat Helmond een kindvriendelijke stad wordt. De gemeente zet zich actief in om te voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. Bijvoorbeeld door goede voor- en vroegschoolse educatie. Scholen worden optimaal ondersteund in goede, duurzame huisvesting en vernieuwende onderwijsconcepten.
  5. Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen zelfstandig thuis kunnen wonen. Ze hebben recht op goede ondersteuning. Eenzaamheid willen we actief bestrijden.
  6. Wij willen voldoende (sociale) huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. In Brainport Smart District (‘de slimme wijk’ in Brandevoort) worden maatschappelijke oplossingen voor de toekomst toegepast.
  7. Wij kiezen voor veel groen in en om de stad. Iedere inwoner moet kunnen genieten van bijvoorbeeld een mooi park of een groot grasveld. We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt willen vergroenen. Onderdeel van de vergroening is de aanplant van extra bomen. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor schone lucht.
  8. Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van duurzame energie en we stimuleren energieneutraal bouwen en helpen iedereen die bijdraagt aan een Klimaatneutraal Helmond. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en (elektrisch) openbaar vervoer zonder uitstoot.
  9. Wij geven extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst en cultuur verrijken ons leven.
  10. Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de stad socialer, leefbaarder, groener en schoner kunnen maken.