"Steeds duidelijker wordt dat de rol van de overheid niet meer past bij onze samenleving. Ik wil een overheid die naast en achter haar burgers gaat staan. Niet er tegenover.
"
 

#eerlijk 

#groener 
 
#bruisender 

De afgelopen jaren is Thomas bij GroenLinks Helmond zeer betrokken en actief geweest als fractievoorzitter. 

  • Fractievoorzitter
  • Sportcampus De Braak
  • Veiligheid en handhaving
  • Bestuur en organisatie
  • Sport en bewegen
  • Economisch beleid
  • Werkgelegenheid
  • Openbare ruimte
  • Helmond West
  • Stiphout-Warande