Rick is een student natuur- en scheikunde bij de Universiteit Utrecht en is actief bij Groenlinks Helmond. In de vrije tijd besteedt hij tijd bij Scouting Rijpelberg en stijldansen. Hij wil de komende tijd het klimaatbeleid kracht bijzetten om Helmond het voorbeeld voor Nederland te maken. "Van uitstel komt afstel, en dat kunnen we ons niet meer veroorloven."

  • Jeugd,
  • Klimaat,
  • Milieu,
  • Onderwijs,
  • Brouwhuis

“ "Van uitstel komt afstel, en dat kunnen we ons niet meer veroorloven." ”