Portefeuilles: jeugd, onderwijs, gezondheid, diversiteit en inburgering, global goals wijkwethouder Mierlo-Hout

Cathalijne groeide op in Someren en werkte in DenHaag als directeur van de Raad voor Volksgezondheid enSamenleving.Eerder was ze onder meer actief voor de gemeente DenHaag en was ze Statengriffier in Noord-Brabant.