Portefeuilles:

  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Gezondheid
  • Brede welvaart/ Global Goals
  • Programma Andere Overheid
  • Preventie
  • Inburgering
  • 'Ruimte om te leven'
  • 1e locoburgemeester
  • Wijkwethouder Mierlo-Hout

Cathalijne groeide op in Someren en werkte in Den Haag als directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Eerder was ze onder meer actief voor de gemeente Den Haag en was ze Statengriffier in Noord-Brabant.