Hij is verantwoordelijk voor:

Duurzaamheid
Klimaatadaptatie
Mobiliteit
Energietransitie
Milieu
Openbare ruimte
Natuur en water
Brainport Smart District 
7e locoburgemeester
Wijkwethouder: Brouwhuis