Reizigers met een ander vervoersbewijs, zoals een E-ticket, kunnen niet meer in deze fietsenstalling terecht. Ook niet-treinreizigers zoals bezoekers in de omgeving van het station kunnen geen gebruik meer maken van deze fietsenstalling. Verder is er geen parkeermogelijkheid voor fietsen in de directe omgeving waardoor veel overlast ontstaat.

In de fietsvriendelijke stad die Helmond wil zijn is dit een  gemis en een achteruitgang ten opzichte van de situatie zoals die tot voor kort aanwezig was.

Verder hebben we begrepen dat “Het Beginsstation” graag gebruik zou maken van de het leegstaande glazen bijgebouw om daar een “Fietsenstation” in te richten. Deze sociale organisatie wil daar een fietsreparatie werkplaats inrichten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol bezig kunnen zijn. Ook kunnen ze zo reizigers die vastlopen door een kapotte fiets of niet mee kunnen in het geautomatiseerde systeem toch verder helpen.  Zij kunnen dan tevens toezicht houden op de fietsenstalling en de mogelijkheid bieden om ook mensen zonder ov-kaart toe te laten in de fietsenstalling. Tevens zal de menselijke aanwezigheid voor een groter gevoel van veiligheid zorgen.

Kortom een “Fietsenstation” kan voor een win-win situatie zorgen.

 

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college

  • Is het college op de hoogte van de beperkte toegankelijkheid van de fietsenstalling bij het station?
  • Is het college het met ons eens dat deze beperkte toegankelijkheid ongewenst is?
  •  Is het college bereid om na te gaan hoe we weer tot een volledige openstelling van deze fietsenstalling kunnen komen?
  • Is het college het met ons eens dat de vestiging van het “Fietsenstation” een win-win situatie op kan leveren?
  • Is het college bereid om te onderzoeken of een “Fietsenstation” ingericht kan worden in de vrijgekomen ruimte van deze fietsenstalling?
  • Op welke termijn kan het college hier uitsluitsel over geven?