Op weg naar betere lucht in Helmond en Eindhoven

In januari zette onze wethouder Antoinette Maas namens de gemeente Helmond (net als Eindhoven) haar handtekening onder het schone lucht akkoord.  Zo gaan we onderzoeken hoe de uitstoot van schadelijke stoffen door de industrie, houtverbranding en verkeer kan worden verminderd.

ED: Het akkoord helpt, stelt Maas: „Het wordt makkelijker. Met gelijke ambities kun je samen een pakket aan maatregelen treffen om uitstoot tegen te gaan en duurzaam gedrag te bevorderen.” Volgens een woordvoerster van de provincie worden in elk geval afspraken gemaakt over de voortgang van projecten en worden de effecten op de luchtkwaliteit nauwgezet gevolgd. Jaarlijks overlijden 11.000 mensen in Nederland vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde springt Brabant er negatief uit. Eindhoven spant de kroon, maar ook in Helmond houdt ondermaatse luchtkwaliteit de gemoederen bezig. Zo ervaart de oostelijke wijk Brouwhuis al jaren (geur)overlast van bedrijven op industrieterrein BZOB. En in de wijk Rijpelberg zorgen particuliere houtkachels nogal eens voor hinder.

Helmond is wel actief bezig om de situatie te verbeteren. Het heeft sinds een kleine twee jaar een ‘groen’ stadsbestuur. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd GroenLinks de grootste partij en dat is duidelijk terug te zien in het coalitieakkoord. Daar staat onder meer in dat de stad in 2030 wil voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Helmond is nu een van de vijf Brabantse gemeenten die zich formeel verbonden hebben aan het Schone Lucht Akkoord. De andere zijn Bernheze, Breda, Den Bosch en Tilburg. Eindhoven heeft dus nog geen krabbel gezet. Maar dat betekent niet dat het afzijdig blijft. Het was maandag alleen verhinderd, liet een woordvoerster weten. Van ‘te ambitieuze’ doelen is volgens haar dan ook geen sprake. „We zijn ons bewust van de slechte positie die we hebben als het gaat over onze luchtkwaliteit.”

Hóe Eindhoven invulling gaat geven aan het nieuwe akkoord, is nog onduidelijk. Helmond heeft dat al wel redelijk scherp: zo komt er een proef in Brainport Smart District, de ‘Slimme Wijk’ in Brandevoort. Onderzocht zal worden hoe de schadelijke uitstoot van houtkachels verminderd kan worden. Maar ook het verkeer en de industrie worden dus onder de loep genomen.

Lees het gehele artikel in het ED: