Natuurgebied de Groene Punt

Vanaf dit jaar wordt het gebied Varenschut-Zuid (de groene punt) in Gemeente Helmond dan toch echt een natuurgebied met meer plek voor de ijsvogel, de tjiftjaf en de vos. Het is nu al behoorlijk groen, maar moet een heuse ecologische verbindingszone worden. 

Bijdrage van Bert van Sas:
Onlangs in de commissievergadering hebben we al laten weten dat we als GroenLinksfractie blij zijn dat in Varenschut Zuid natuur ontwikkeld wordt in plaats van industriegebied. Op hoofdlijnen kunnen we de voorliggende visie dan ook onderschrijven.

De visie gaat over natuurontwikkeling, maar de afgelopen jaren heeft zich al heel wat natuur kunnen ontwikkelen in het betreffende gebied. En dat is niet vanzelf gegaan; dat is mede te danken aan de grote inzet van vrijwilligers zoals de heer Cox. Lambert Cox heeft soms tegen de stroom in en soms met inzet van eigen middelen er voor gezorgd dat de illegale motorcrossers zo veel mogelijk uit het gebied geweerd zijn. Ook is het mede aan zijn inzet te danken dat in de bermen van het gebied minder afval ligt dan in de Efteling.

Betrokken vrijwilligers hebben vaak goede ideeen die met weinig inzet van middelen gerealiseerd kunnen worden. We vinden het als GroenLinksfractie dan ook jammer dat een aantal van hen zich onvoldoende gehoord voelt.We hopen dat de wethouder in gesprek blijft met deze betrokken vrijwilligers zodat hun inzet niet verloren gaat en een bijdrage gaat leveren aan de verdere planvorming.

Raadsvoorstel Varenschut-zuid