Tim van de Meulengraaf
Tim van de Meulengraaf

Meer geld voor onderwijs in Helmond

Een tijdje geleden kwam het college met op z’n zachts gezegd niet zo leuke boodschap. Het Integraal huisvestingsplan van de openbare scholen in Helmond kwam geld te kort, vrij veel zelfs.

Een korte samenvatting van wat er is gebeurd: in 2017 stemde de raad unaniem in het het IHP en reserveerde daarvoor 14 miljoen euro, wat toen eigenlijk al zeer aan de krappe kant was om alles te kunnen uit het IHP uit te kunnen voeren. In 2019 bleek die 14 miljoen inderdaad te weinig te zijn, voor een groot deel door de gestegen bouwkosten, (daarvan kan wel gezegd worden dat mate van kostenstijging niet was te voorspellen), en voor een deel de extra wensen. De raad wilde van het college dan ook een oplossing krijgen en die is wat ons betreft geleverd.

De drie hoofdpunten van deze oplossing waren ten eerste kleine aanpassingen op de inhoud, waarbij we allereerst de wethouder bedanken voor het geven van duidelijkheid en perspectief voor het Jan van Brabant, iets waar de school veel te veel jaren op heeft moeten wachten. Daarnaast zijn we zeer blij dat de wethouder samen met de scholen gaat kijken hoe ze aan extra geld kunnen komen en hoe de kosten worden verdeeld, deze samenwerking kom ik nog op terug.Ten tweede zijn we zeer blij met de investering van bijna 10 miljoen voor de eerste fase. Het is essentieel dat het IHP deze middelen ontvangt. Het is niet alleen een investering in de scholen, het is een directe investering in de toekomst van onze stad en de toekomst van onze jeugd.Ten derde zien we dat de wethouder zeer zorgvuldig en daadkrachtig te werk gaat. Het is goed om te zijn dat bij iedere stap van het IHP er niet over de scholen wordt gepraat, maar met, en dat bij iedere tussenstap van het IHP er overleg plaats vind met de scholen, en daar verdiend te wethouder een zeer groot compliment voor.

En die werkwijze is wat we ook nodig gaan hebben voor fase 2 van het IHP, dat niet over maar met de scholen praten en dat wij als raad ook met elkaar gaan praten over fase 2, een horizontaal dialoog waarin we niet kijken naar coalitie en oppositie, maar naar wat is het beste voor onze jeugd en onze scholen en hoe kunnen wij als voltallige raad het IHP verder tot een succes brengen. Kort samengevat kan GroenLinks zich erg vinden in de veranderingen die zijn aangebracht in het IHP en in de extra investeringen, we zijn blij dat het Jan van Brabant op korte termijn eindelijk weet waar ze aan toe zijn en als laatste roepen wij de voltallige raad op om voor fase 2 een dialoog te gaan voeren zonder partijpolitiek maar met een gezamenlijk doel: het beste voor de jeugd en scholen van Helmond.