Op hoofdlijnen gaat het over:

 • De verhoogde rand om het gebouw (zie foto) doet onbedoeld dienst als hangplek. Dit is al erkend door gemeente en er is een plan voor beplanting en hekwerk maar dat laat al meer dan een jaar op zich wachten.
 • Groepen mensen ‘hangen’ voor de ramen van de werkateliers
 • Dagelijks grote hoeveelheden zwerfafval (gekocht bij de Jumbo) op het terrein van het Patronaat.
 • Er stonden 3 prullenbakken, er is er nu nog maar 1 over.
 • Vervuiling van het gebouw: eieren, eten tegen de muren en ramen smeren, honderden peuken in de portieken
 • Buitenhoekjes van het gebouw worden gebruikt als openbaar toilet
 • Mensen laten zich niet aanspreken, sterker nog, dat verergert de overlast
 • Handhaving meldt zich nooit bij de huurders, dus sterk gevoel van niet gehoord worden.
 • Er is weinig contact hierover met de aanspreekpunten van de gemeente, onduidelijk wie waar over gaat.
 • S’ avonds wordt er steevast in de portieken en de op de parkeerplaats gedeald vanuit auto’s. Dit geeft een gevoel van onveiligheid voor huurders en hun klanten.
 • Meldingsbereidheid is sterk verminderd.

 

Wat zij graag zouden zien als oplossingen:

 • Een jaarlijks huurdersoverleg met vaste contactpersoon van de gemeente.
 • Een hek geplaatst tussen de afrastering van Jumbo en de parkeerplaats ter linkerzijde van het Patronaat, zodat althans een deel (het deel waar het meest wordt gedeald) van de parkeerplaats kan worden afgeschermd en beveiligd.
 • Het hoekje van het ‘openbaar toilet’ kan eenvoudig worden aangepast door de stenen eruit te halen en geschikte planten ervoor terug te plaatsen. Zo lossen we met 1 oplossing meerdere problemen op: minder overlast en vergroening van de stad.
 • Zichtbare aanwezigheid van wijkagent/BOA’s/LEV-groep jongerenwerkers

 

Onze vragen aan de burgemeester en wethouders:

 • Wij zijn van mening dat de gemeente als eigenaar en verhuurder een rol heeft te vervullen in de gesprekken met derden zoals de Jumbo. Wat is uw visie hierop?
 • Kan de gemeente op korte termijn een gesprek organiseren met de gemeente zelf, handhaving, de LEV-groep, de huurders en wat ons betreft ook leiding van de Jumbo supermarkt om deze problemen en mogelijke oplossingen te bespreken?
 • Wanneer wordt de toegezegde aanpak van de verhoogde rand, met beplanting en een hek gerealiseerd?
 • waarom zijn 2 van de drie aanwezige prullenbakken verwijderd en wanneer worden ze teruggeplaatst?

Er is behoefte aan meer duidelijkheid en actie van de