Helmond met lef en durf naar de toekomst

De begroting 2020 - 2023 is aangenomen na een lange vergadering in Boscotonde! Voorafgaand aan deze raadsvergadering waren er al 2 aparte vergaderingen om alle inhoud goed door te spreken. En nu heeft de raad de begroting met lef en durf richting de toekomst aangenomen. Een mooi moment. Hieronder de bijdrage van GroenLinks Helmond opgesteld door Fractievoorzitter Thomas Tuerlings.

"In de publieke opinie komt de overheid vaak niet zo goed uit de verf. Vooral op social media moet de overheid het ontgelden. Het maakt dan eigenlijk ook niet uit welk onderdeel van de overheid het mikpunt is, want de overheid is volgens veel boze social media gebruikers een verzamelnaam voor alles dat niet deugt. Dit geldt helaas ook voor Helmond.
 
Ik ben de Helmondse politiek in gegaan met de wens om Helmond een mooiere en fijnere stad te maken. Als ik dit soort negatieve berichten op social media lees, raakt me dat. Maar nog veel belangrijker, is dat die boze, afwijzende reacties gebaseerd zijn op emoties in plaats van argumenten en zoals we allemaal weten, nemen onze emoties wel eens de overhand. Wanneer de argumenten achter een besluit dan helder uitgelegd worden en de luisteraar de tijd neemt om de argumentatie te begrijpen, smelt die emotie vaak als sneeuw voor de zon. Het is jammer dat we meer tijd steken in boos zijn en in het uiten van onze boosheid dan in pogingen te luisteren en elkaar te begrijpen.
 
De politiek maakt, op basis van gewogen argumenten en niet op basis van emotie, een afweging tussen beleidsmatige en financiële dilemma’s waarin iedere keuze en iedere uitkomst wel ergens pijn doet. De politiek weet dat de voorkeur voor het een indirect een voorkeur tegen iets anders is. De zak geld van de gemeente is namelijk gebonden aan regels, verplichtingen, verantwoordelijkheden en bovenal ontzettend beperkt. Toch zal een voorkeur moeten worden uitgesproken. Stilstand in een wereld die keihard door gaat, is immers achteruitgang en niets doen is geen optie.

Niet alles kan. Met deze woorden zette dhr. Remkes ons land afgelopen maand op z’n kop. Tienduizenden klimaatstakers en duizenden boeren en bouwers gingen achtereenvolgens de straat op om te protesteren voor behoud van hun toekomst. Maar niet alles kan en ook in deze protesten werd het dilemma voor de politiek zichtbaar. We kunnen niet onbeperkt stikstof, fijnstof en CO2 blijven uitstoten en tegelijkertijd in de waan blijven dat we onze kinderen een gezonde en leefbare toekomst nalaten. Niets doen is geen optie. Waar dit dilemma meer op het bord van de landelijke politiek ligt, kent Helmond haar eigen dilemma’s.
 
We moeten van de landelijke overheid van het gas af om de uitstoot van CO2 te verminderen, maar met houtgestookte biomassa als voornaamste alternatief stoten we zelfs nog meer CO2 uit. Volgens een recente doorrekening zijn de huidige plannen onvoldoende om aan de gestelde klimaatdoelen te voldoen. En daarin is de toename van CO2 uitstoot door houtgestookte biomassa nog niet eens verwerkt. Laten we als Helmond in ieder geval zorgen dat wij onze klimaatdoelen wél halen. Zonder houtgestookte biomassa.
 
Fijnstof is zo’n ander dilemma. We hebben als raad besloten het centrum van de stad autoluw te maken. Op dit moment wordt alleen al tussen het hoofdkantoor van Ziggo/Vodafone en de McDonald’s ruim 3 tot 5 kilo fijnstof per dag uitgestoten door het wegverkeer met fijnstof concentraties die 24/7 ver boven de WHO norm voor gezonde lucht uitkomen. Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 12.000 mensen aan luchtvervuiling. Het voornemen om de Traverse sterk af te schalen is dan ook zeer welkom om de Helmondse lucht en algehele gezondheid een beetje te verbeteren. Je kunt echter niet tegelijkertijd de toevoer van wegverkeer verdubbelen en even verderop succesvol afschalen.
 
Maar voorzitter, blijven hangen in wat allemaal niet kan is niet de instelling waarvan wij zin krijgen in de toekomst. In Helmond kan juist heel veel wél en dát verdient aandacht.
 
We hebben op zeer korte termijn ruim tien miljoen extra vrij weten te maken voor onderwijs, omdat maatschappelijke ontwikkelingen ons voor onvoorzien hogere uitgaven stelden. Kinderen blijven een top prioriteit! Voor degenen die Zondag met Lubach gezien hebben, schrijven we dat in Helmond in ieder geval met dubbel P.
 
Brainport Smart District wordt wereldwijd met grote interesse gevolgd vanwege de integrale aanpak op vrijwel alle domeinen die het leven bestrijkt. Slim wonen, werken en verplaatsen, sociale cohesie, wijkgerichte samenwerking en ga zo maar door. Het zit er allemaal in. Projecten met zoveel lef en innovatie kunnen niet zonder kleine tegenslag, want iedere les maakt het tot een groter succes.
 
We zijn als stad keihard aan het werk om kindvriendelijk, ouderenvriendelijk,  maximaal toegankelijk en inclusief te worden. Voor een stad met zoveel diversiteit als Helmond een flinke opgave, maar we maken iedere dag goede stappen en iedere doelgroep denkt mee!
 
We zijn er als kleine stad in geslaagd de ITS Local Government Award toegekend te krijgen. Een internationale prijs voor slimme mobiliteit in een veld waarin ook de concurrentie op maximum snelheid doorraast. Naast deze toonaangevende prijs laat ook de komst van een innovatie hub van het Europese project EIT Urban Mobility zien dat er juist heel veel wel kan. Helmond wordt internationaal in één adem genoemd met wereldsteden als Barcelona, Praag, München en Kopenhagen.
 
Nu we toch over mobiliteit praten, heeft GroenLinks een suggestie voor de wethouder met het oog op de komende verkeersvisie. Neem hierin de overweging mee van een Brainport Lightrail. Deze zou bijvoorbeeld over het tracé van de Traverse en N270 richting Eindhoven kunnen lopen en een groot deel van het personenverkeer op dit tracé kunnen wegnemen. Helemaal als deze doorgetrokken wordt tot gebieden als Eindhoven Airport en Veldhoven.
 
We zijn er als één van de eerste gemeenten in Nederland in geslaagd de problematiek rond PFAS-normen te doorbreken en kunnen weer vooruit. Wat met GenX en Custom Powders in eerste instantie een rampscenario leek te zijn, hebben we adequaat opgepakt en van deze pragmatische aanpak plukken we nu de vruchten.
 
Voorzitter, in Helmond wordt ontzettend veel opgezet door enthousiaste mensen met hart voor de stad. Niet alleen vrijwilligers en professionals zetten zich iedere dag met ziel en zaligheid in voor Helmond, maar eigenlijk draagt iedereen die van onze stad houdt een steentje bij. Zo had onze fractie laatst een leuk gesprek met Tommie Niessen. Tijdens dit gesprek kwam de suggestie naar boven om lelijke verkeerswerken op te vrolijken met muurschilderingen zoals op de bibliotheek en onder de Traversebrug al gebeurd is. Hierover zullen wij straks een motie indienen.
 
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter heel veel dat wel kan in Helmond. We hebben 230 evenementen per jaar, waarvan veruit het grootste deel wordt georganiseerd door enorm betrokken vrijwilligers. We hebben actieve wijkraden en als ik me niet vergis bijna complete dekking van meer dan 50 buurtpreventieteams over de gehele gemeente. Helaas kunnen deze onmisbare teams geen subsidie ontvangen omdat ze geen rechtspersoon zijn en zijn ze daarom afhankelijk van de wijkraden. Om deze teams nog beter te faciliteren, wil GroenLinks de burgemeester vragen om te onderzoeken hoe het faciliteren van deze teams anders zou kunnen, zodat zij ruimte en vrijheid krijgen om ook eigen initiatieven op te zetten. Al dan niet losgekoppeld van wijkraden, met bijvoorbeeld een eigen financiële voorziening.
 
Voorzitter, als je praat met nieuwe en startende ondernemers zul je vaak horen hoeveel er wél kan in Helmond. Dat is ontzettend mooi en dit enthousiasme moeten we koesteren met projecten zoals Helmond Start waar de wethouder vorige week ook al aan refereerde. Maar waar heel veel al wél kan, zijn er ook punten die nog beter kunnen. Zo vraagt GroenLinks extra aandacht voor integrale communicatie met de ondernemers hier. Laat het ze tijdig weten wanneer ontwikkelingen plaats hebben die voor hen relevant zijn. Tevens moeten we niet overdreven vasthouden aan een centrum met enkel retail en horeca. De wereld ontwikkelt zo snel dat flexibiliteit van een pré uitgroeit naar een must.
 
In de zorg en op het gebied van armoede preventie werken we zoveel mogelijk met maatwerk. Dat is ontzettend positief. Het vraagt om sterke maar vooral ook om flexibele organisaties. Het nadeel van maatwerk is dat een spreekwoordelijk kledingstuk na verloop van tijd niet altijd meer even goed past. Hou dus goed in de gaten of het geleverde maatwerk van tijd tot tijd mogelijk bijgesteld dient te worden.
 
In een stad waar heel veel wél kan, zijn er ook punten waarop misschien net iets té veel kan.
 
In Helmond komt verkeersveiligheid vaak als één van de voornaamste zorgen van onze inwoners bovendrijven. Dat verbaast me niet. Ik woon zelf naast een behoorlijk druk kruispunt en ik zie op dagelijkse basis hoe de stoplichten en snelheidsregels eerder als suggestie of zelfs gewoon ter decoratie dienen. Het gebeurt helaas niet alleen op dit specifieke kruispunt. In heel Helmond is huftergedrag in het verkeer een groot probleem en op sommige plekken nog veel meer dan op andere plekken. Het zou goed zijn als hier scherper tegen opgetreden wordt, maar ook hierbij komt het politieke dilemma van de beperkte capaciteit kijken.
 
Over handhaving gesproken. Recent hadden we enkele schietpartijen en een veiligheidsrisicogebied in onze stad. Niet iets om trots op te zijn en een duidelijk signaal dat er op sommige punten in Helmond echt teveel kan. GroenLinks wil tot slot graag aan het college meegeven dat de aanleg tot crimineel gedrag vaak op jonge leeftijd ontstaat. Wij zouden graag zien dat de aanpak en preventie van jeugdcriminaliteit integraal en portefeuille-overstijgend wordt opgepakt, in samenhang met o.a. scholen en sportclubs. Juist een aanpak waarbij alle facetten in een jong leven betrokken worden, kan voorkomen dat jeugd onverstandige stappen zet, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Voorkomen is immers beter dan genezen.
 
Zelfs in een stad waar niet alles, maar heel veel wél kan."