Helmond kindvriendelijke stad

Onze wethouder Cathalijne Dortmans nam de hele raad mee in de ambitie om van Helmond een echt kindvriendelijke stad te maken. Dat vinden gelukkig alle partijen een belangrijke koers voor onze stad. Onze kinderen hebben de toekomst. Om te onderstrepen dat ook de raad dit heel belangrijk vindt en de kinderen serieus neemt maakten wij een voorstel voor een kindervragenuurtje. Eens per jaar dagen we (met de jeugdraad) de scholen uit om de (jeugd)raad, burgemeester en wethouders vragen te stellen over hun stad. En dat gaat er komen!

Bijdrage van Lara Tamarinof:

GroenLinks staat helemaal achter de ambitie van het college om Kindvriendelijke Stad te worden. Vorige week hebben we dit al uitgebreider met elkaar besproken. Voor sommigen van ons zijn kinderen een van de belangrijkste redenen om politiek actief te worden: wat voor stad wordt Helmond om in op te groeien?

Dus wat ons betreft instemming met deze koers:
- Onderzoek wat er allemaal al is,
- Laat ons verder inspireren en adviseren door bijvoorbeeld Gemeente Mechelen
- Betrek de jonge doelgroep bij deze ambitie
- Maak inwoners, ambtenaren, instanties en partners  bewust van ons voornemen om kindvriendelijke stad te worden.
- En probeer ALLE kinderen van Helmond daarbij te zien, we zijn tenslotte een inclusieve stad

Wij kunnen als gemeenteraad ook zelf het goede voorbeeld geven om de ambitie Kindvriendelijke Stad te onderstrepen. Daarom dienen wij samen met D’66, PvdA, SP en VVD  een motie in over een jaarlijks “vragenuurtje" voor kinderen van lagere scholen in samenwerking met de Jeugdgemeenteraad en de jeugdburgemeester. Daag de basisscholen uit Helmond uit om leerlingen vragen te laten stellen aan HUN gemeenteraad. De interessantste vragen mogen in het uurtje gesteld worden en beantwoorden we hier. Zo leren kinderen de weg naar de politiek en de gemeente en worden wij geinspireerd en leren wij luisteren naar onze jongste inwoners van de stad.

Wij wensen de wethouder veel succes met deze ambitie en worden graag regelmatig op de hoogte gehouden. 

Document Kindvriendelijke stad
Voorstel Vragenuurtje voor kinderen
Eindhovens Dagblad
: Ook kindervragenuurtje in Helmond