Gelijke stagebeloning voor MBO'ers en HBO'ers

Gelijke stagebeloning voor MBO'ers en HBO'ers. Laten we in Gemeente Helmond het goede voorbeeld geven. En kunnen we meer stageplekken cree"ren voor MBO'ers als Helmond Stagestad? Thomas Tuerlings vroeg het namens ons aan het college samen met PvdA Helmond en D66 Helmond.

In de reactie op deze vragen heeft het college aangegeven dat de gemeente als werkgever de vergoeding voor alle stages gelijk trekt naar wo niveau (wordt € 350,- per maand in plaats van € 200,- voor mbo en € 300,- voor hbo). Lees het hier in het Eindhovens Dagblad. 

 

Lees hier de vragen:
In een ingezonden stuk in het AD schrijven Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66) dat zij vinden dat Mbo’ers evenveel stagevergoeding moeten krijgen als Hbo’ers. Wij ondersteunen deze oproep van harte en hebben begrepen dat de minister zich inmiddels ook achter de oproep geschaard heeft. Met Helmond Stagestad in gedachten, brengt dit ons tot de volgende vragen.

 

1a. Is het college bekend met de oproep van de Kamerleden Van den Hul en Van Meenen en de oproep van de minister?

1b. Deelt het college de mening van de PvdA, D66 en GroenLinks dat dit in het kader van kansengelijkheid een terechte oproep is?

 

Wij begrijpen dat de gemeente geen invloed heeft op particuliere organisaties. Wel kan de gemeente Helmond, geïnspireerd door de gemeente Leiden, het goede voorbeeld geven.

 

2a. Hoeveel Mbo’ers en Hbo’ers lopen op dit moment stage bij de gemeente Helmond? (En, indien het college hier inzicht in heeft, hoeveel Mbo en Hbo stageplaatsen zijn er in Helmond totaal?)

2b. Zijn er verschillen tussen een Mbo stagevergoeding en een Hbo stagevergoeding bij de gemeente Helmond als werkgever? Zo ja, hoe groot zijn deze verschillen?

 

3a. Ziet het college mogelijkheden om meer stageplekken voor Mbo’ers te bieden bij de gemeente Helmond als werkgever?

3b. Ziet het college mogelijkheden om de vergoedingen voor Mbo en Hbo studenten voor gelijke stages gelijk te trekken?

 

4. Is het college bereid om in het netwerk Helmond Stagestad en bij andere werkgevers in Helmond deze oproep te delen?