Erfgoed & Omgevingsdienst

Vandaag was Giel van Hooff namens GroenLinks Helmond, met een 15-tal andere bestuurders en betrokkenen uit het werkgebied van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, te gast in Geldrop. 

Gemeente Geldrop-Mierlo is een van de gemeenten waar de Omgevingsdienst Nederland ook dienst verleent als adviseur op erfgoedgebied. De traditionele taken van de voormalige Milieudienst zijn inmiddels - door de Omgevingswet - verbreed tot een breed productenaanbod en onze buurgemeente maakt voor advisering van herbestemming en de uitvoering daarvan gebruik. 

In Brabant zijn er verder nog twee andere Diensten actief, ieder met een eigen regio. We bezochten twee objecten, een rijksmonument dat na een tien jaren leegstand nu eindelijk toch een herbestemming lijkt te krijgen, de Jozefkerk. En het karakteristieke hoofdgebouw van de Tweka, het enige restant van dit bekende textielbedrijf, een gemeentelijk monument dat met respect wordt heringericht tot loftappartementen. Interessant en leerzaam!