Duurzaam ondernemen in Helmond

Vandaag stemde de gemeenteraad unaniem in met de visie op Duurzaam Ondernemen van onder andere onze wethouder Antoinette Maas. Lara Tamarinof sprak namens GroenLinks het college en de raadsleden toe. "Voor GroenLinks is deze visie op Duurzaam ondernemen een belangrijke stap in de richting van een groene, circulaire  Helmondse economie.

Er wordt gezocht naar hernieuwbare energiebronnen en draait het om hergebruik van producten en grondstoffen. Het Helmondse bedrijfsleven wordt daarbij geholpen door de gemeente en dat is belangrijk, zeker voor kleinere bedrijven. Goed om te zien hoe de Helmondse bedrijven zelf ook deelnemen in de totstandkoming van deze visie.

Tijdens de adviescommissie hebben we de wethouder nog een aantal suggesties meegegeven op het gebied van afvalscheiding en voedselverspilling die zullen worden meegenomen. Bovendien zal de komende tijd de visie nog verder worden aangevuld met andere thema’s die wij erg belangrijk vinden zoals luchtkwaliteit en leefbaarheid. Wij kijken daar  ook naar uit!  Wij laten het college dan ook graag weten dat wij achter deze visie Duurzaam ondernemen staan.  Wij denken in de toekomst graag verder mee over deze thema’s."

Ook meedenken? Laat het ons weten op info@groenlinks.nl 

Lees hier de visie duurzaam ondernemen.