Coalitieakkoord gepresenteerd

GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord. Dit werd op 18 mei in De Westwijzer gepresenteerd door formateur Frits Lintmeijer. Met dit akkoord genaamd ‘Helmond. Stad in Beweging’ geven we de komende vier jaar richting aan een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst voor Helmond.

 

We zijn enorm trots om op basis van dit progressieve akkoord de ingezette duurzame koers te kunnen voortzetten. Dit doen we met extra investeringen vanuit een solide financieel beleid. De voorstellen gaan we de komende jaren samen met de raad en de stad vormgeven. 

Antoinette Maas (lijsttrekker GroenLinks): “De afgelopen periode is duurzaamheid echt op de kaart gezet. Nu moeten we doorpakken. Er ligt een gwrote opgave Helmond klimaatneutraal te maken en de stankoverlast terug te dringen. Het coalitieakkoord vormt een stevige basis om Helmond gezonder en socialer te maken. Daar gaan we – samen met de raad en de stad – graag mee aan de slag!
Enkele speerpuenten in het beleid van de nieuwe coalitie:

• Vanwege het belang van een groene toekomst geeft de nieuwe coalitie de komende vier jaar een impuls aan duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee worden warmteplannen voor wijken ontwikkeld en komen initiatieven uit de stad tot bloei. Om ook zelf het goede voorbeeld te geven vindt een vergroening plaats van het gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke mobiliteit. Gezondheid krijgt hoge prioriteit, net als het tegengaan van de stankproblematiek. Ook wordt Helmond via natuurontwikkeling letterlijk vergroend.  

• Vanuit de gedachte dat iedereen moet kunnen meedoen, meekomen en rondkomen gaat de nieuwe coalitie investeren in de gezondheid in de wijken. Door de grens voor kwijtschelding van de eigen bijdrage te verhogen krijgen meer mensen – kosteloos – toegang tot WMO-middelen. Er gaat meer geld naar schuldhulpverlening en met onder meer het invoeren van een armoederegisseur komt armoede onder kinderen hoger op de agenda te staan.

• Op de locaties ten zuiden van het huidige BZOB-terrein en in Varenschut Noord realiseert de coalitie nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. Dit in plaats van de ontwikkelingen in BZOB-Oost, dat een bos blijft. Op al bestaande bedrijventerreinen stimuleren we innovatieve oplossingen om extra bebouwingsruimte te creëren. Automotive en Food blijven belangrijke pijlers onder de slimme economie in Helmond en de coalitie trekt geld uit om de maatregelen in het Bereikbaarheidsakkoord uit te voeren.

 

De vijf coalitiepartijen hebben zes fulltime wethouders gekandideerd om naast burgemeester Blanksma plaats te nemen in het nieuwe college van B&W. Namens GroenLinks zijn dit Antoinette Maas en Cathalijne Dortmans, en verder Erik de Vries (SP), Jos van Bree (VVD), Harrie van Dijk (Lokaal sterk), Gaby van den Waardenburg (D66). Tijdens de raadsvergadering van 29 mei as. is de installatie van het nieuwe college. 

Ga naar Coalitieakkoord