Aantrekkelijker centrum: groen, smart en ruimte voor mensen.

Hoe maken we het centrum van Helmond aantrekkelijker voor onze inwoners? Dat is voor iedereen in de Helmondse gemeenteraad het doel. Een levend, bruisend en gezellig centrum. Hoe bereiken we dat, letterlijk én figuurlijk? GroenLinks spreekt de voorkeur uit voor een combinatie van groen, autoluw en smart. Met de Automotive Campus in huis, hebben wij er alle vertrouwen in dat het ons centrum niet zal ontbreken aan slimme bereikbaarheidsoplossingen. Helmond is tenslotte de city of smart mobility. En autoluw betekent voor ons goed bereikbaar maar zonder dat je overal geparkeerde auto's ziet, maar dat er ruimte is voor groen, bankjes, speelgelegenheid en mensen. Dat maakt ons centrum aantrekkelijker voor iedereen.

Na jaren een auto-georienteerd centrum te hebben gehad, kunnen we concluderen dat dit toch niet de oplossing bleek voor ondernemers in het centrum. Ook nu is er leegstand, ook al kun je bijna tot aan de winkeldeur parkeren. De leegstand van dit moment komt misschien voor een klein deel door de bereikbaarheid van Helmond, maar meer door 'grote broer' Eindhoven en voor het grootste deel door de explosieve stijging van online shoppen. Bestelbusjes en bezorgdiensten rijden af en aan in de woonwijken, terwijl de mensen voor dezelfde spullen 20 jaar geleden toch echt zelf de deur uit moesten.

In onze veranderende en steeds verder gedigitaliseerde maatschappij wordt fysiek winkelen meer en meer een bijzaak. Mensen komen tegenwoordig naar een stadscentrum om er te verblijven. Om een terrasje te pakken, uit eten te gaan en een evenement bij te wonen.  Past het dan nog om op een terras te zitten en de auto's op een paar meter afstand te zien rijden? Geeft dat de uitstraling die we zoeken in een levendig centrum?

De ondernemers geven aan dat het centrum zeker bereikbaar moet zijn en goede parkeerfaciliteiten moet bieden. GroenLinks onderstreept dit, maar dat betekent, ook voor ondernemers, niet dat je met je auto tot aan de winkel door kunt rijden. Dat mag voor GroenLinks wel betekenen dat we niet meer overal mogen rijden met de auto en juist ruimte geven aan langzaam verkeer. Wie herinnert zich nog dat we met de auto door de Veestraat reden? Dat kon tot 1972, maar als je er nu met de fiets doorheen gaat, heb je al kans op een bekeuring.

Van GroenLinks mag er gedifferentieerd worden in de parkeertarieven: Wil je de luxe van parkeren in het centrum? Dan betaal je daarvoor, maar parkeer je iets verder buiten het centrum, dan mag dat absoluut wat goedkoper zijn. De ruimte in het centrum is nou eenmaal schaarser dan daarbuiten. Door slimme oplossingen kan nog steeds iedereen met het zelfde gemak hartje centrum bereiken. Zo zijn er nog tal van andere slimme manieren te bedenken die het centrum aantrekkelijker maken. Helder Helmond gaf eerder een voorbeeld met betalen voor de eerste twee uur parkeren maar daarna niet meer. Mensen worden daarmee in ieder geval niet ontmoedigd om wat langer in het centrum te blijven en hoeven niet te haasten vanwege de parkeermeter.

Zo zijn er nog veel meer ideeën die ons als GroenLinks fractie aanspreken. Vorige week hebben wij een interactieve bijeenkomst georganiseerd waar geïnteresseerden hun persoonlijke visie konden bespreken. Ook uit deze bijeenkomst kwamen veel interessante suggesties. Voorbeelden zijn het verlenen van voorrang aan voetgangers en fietsers op de wegen in het centrum en meer groen in de stad om aangenamer te verblijven al wordt dit laatste al voor een deel opgepakt met het Burgemeester Geukerspark. Meer speelgelegenheid voor kinderen in het centrum maakt verblijven ook voor de kleinste Helmonders aangenamer en daarmee ook voor hun ouders, zeker gezien er in Helmond relatief veel jonge gezinnen wonen. Dit sluit ook weer naadloos aan bij Helmond als kindvriendelijke stad, wat later vandaag ook nog op de agenda staat. GroenLinks vindt het overigens ook van bijzonder belang dat mensen met een beperking en ouderen ons centrum goed moeten kunnen blijven bereiken. We vragen de wethouder die groepen niet te vergeten in de plannen. We zijn immers een inclusieve stad.

GroenLinks kan instemmen met de visie en spreekt de voorkeur uit voor een combinatie van groen, autoluw en smart. Met de Automotive Campus in huis, hebben wij er alle vertrouwen in dat het ons centrum niet zal ontbreken aan slimme bereikbaarheidsoplossingen. Helmond is tenslotte de city of smart mobility.

Na de keuze voor een scenario of combinatie daarvan, willen wij wel dat de gemeenteraad per deelproduct mee kan praten over aanvullende keuzes en verdere uitwerking van deze visie, zodat we stap voor stap, samen, een aantrekkelijker centrum creëren. Wij wensen de wethouder en de ambtenaren veel succes bij de uitwerking hiervan en kijken uit naar de plannen voor een bereikbaar, groen en bruisend Helmond.