Aantrekkelijker centrum: groen en smart!

Op de laatste gemeenteraadsvergadering voor het reces stemde een grote meerderheid in met de visie op bereikbaarheid en parkeren. Want hoe maken we het centrum van Helmond aantrekkelijker voor onze inwoners? Dat is voor iedereen in de Helmondse gemeenteraad het doel. Een levend, bruisend en gezellig centrum. Hoe bereiken we dat, letterlijk én figuurlijk? 

Bijdrage van Thomas Tuerlings:

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota sprak ik over het doel achter de dingen die we doen. Waarvoor doen we het allemaal? Voor een Helmond dat klaar is voor de toekomst. Een doel dat we, volgens mij voorzitter, in deze zaal allemaal nadrukkelijk onderschrijven. De felle discussie vorige week in de commissievergadering heeft mij aan het denken gezet. Wat is dan het doel van deze visie? Met welk doel schetsen we een globaal toekomstperspectief voor het centrum van Helmond? Als we kijken naar de problemen van dit moment, dan zien we wel een paar punten waar we het voor doen. We willen het centrum geschikt maken voor de toekomst. Voor ondernemers en voor bezoekers. Het zal aantrekkelijker voor bezoek en verblijf moeten worden dan nu alhet geval is en met dit voorstel kiezen we de globale koers waarmee we dit voornemen willen gaan realiseren.

Over deze globale koers waren de meningen verdeeld. Zo werd in de commissie onder andere nadrukkelijk de zorg uitgesproken dat met deze koers het centrum minder bereikbaar zou worden. Ook werden er zorgen uitgesproken over hoe specifieke doelgroepen zoals ouderen en mensen met een beperking het centrum zouden gaan bezoeken en hoe de bevoorrading van winkels zou moeten gaan lopen. Deze zorgen vertaalden zich voor sommige partijen in de vrees dat we de ondernemers de nek om zouden draaien als we voor het voorliggende scenario kiezen. Maar voorzitter, is dat zo? Natuurlijk begrijpt GroenLinks dat we de stad geen plezier doen als we het centrum onbereikbaar en onaantrekkelijk maken en gelukkig is dat ook helemaal niet wat deze koers voorstelt.

Met de keuze voor autoluw (1) zetten we geen betonblokken op de toegangswegen richting het centrum en we storten de bestaande parkeergarages ook niet vol met puin. Via de bestaande parkeergarages kun je als bezoeker vrij eenvoudig in hartje centrum geraken. Dit blijft mogelijk. De wegen naar die parkeergarages blijven ook bestaan, want een parkeergarage zonder toegang is zinloos. Hartje centrum blijft dus goed bereikbaar met de parkeergarages die er nu al zijn. Met de keuze voor autoluw (2) bouwen we geen muur rondom het centrum met kleine deurtjes waar alleen fietsers en voetgangers doorheen kunnen. Wel kiezen we ervoor om daar waar het niet strikt noodzakelijk is vanwege bevoorrading of parkeergarages, de toegang met de auto te verminderen en ruimte te bieden aan andere vormen van mobiliteit. Het centrum blijft dus óók met de voorkeur voor autoluw prima bereikbaar.

Met de keuze voor groen en smart blijven we niet hangen in het verleden en in de dwang van parkeren voor de deur. Wel benadrukken we met de keuze voor groen en smart dat we in de city of smart mobility creatief nadenken over welke deuren de komende jaren open gaan. Zo verplicht het klimaatakkoord ons na te denken over nieuwe vormen van bevoorrading van winkels met schone voertuigen en daar valt waarschijnlijk ook een efficiency slag mee te behalen. Natuurlijk sluiten we het niet hermetisch af, want dan zou er voor die voertuigen ook geen ruimte meer zijn en ook de hulpdiensten moeten er natuurlijk gewoon kunnen komen.

Daarnaast bieden we met de keuze voor smart en groen ook creatieve vervoersoplossingen de ruimte om mensen op een voor hen aantrekkelijke manier te brengen waar ze het liefst willen zijn. De vrijheid die de auto ons heeft gebracht is ongekend en vormde een heuse revolutie in ons dagelijks leven, maar de auto is niet de enige optie die dit mogelijk maakt. Wat je meer mee kunt nemen in de auto dan met de fiets, laat je, bij wijze van spreken, over vijf jaar met het zelfde gemak gewoon bij je thuis afleveren. Dat scheelt een hoop gesjouw in de stad zelf en je zit niet met volle tassen opgescheept als je bedenkt dat je toch nog even een terrasje wilt pakken. Met de keuze voor smart en groen, verwacht GroenLinks dat het centrum juist nog bereikbaarder wordt dan nu het geval is en dat moet toch voor iedereen het doel van dit thema zijn...

Voorzitter, ik denk dat de onzekerheid van de toekomst ons voorzichtig maakt en ons in de armen van het bekende drijft, maar we zouden juist het onbekende moeten omarmen, omdat daar oneindig veel meer mogelijkheden liggen dan we nu voor mogelijk houden. Voorzitter, GroenLinks heeft zin in die toekomst. We hopen dat de rest van de raad daar ook zin in heeft.

De presentatie van het college.
Het ED schreef er het volgende over: https://www.ed.nl/helmond/toch-echt-autoluw-centrum-in-helmond~a8b2a1c7/