Brochure 2018

WIJ KIEZEN VOOR EEN DUURZAAM HELMOND

Waar iedereen gelijke kansen krijgt.
Waar de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt.
Waar iedereen mee kan doen ongeacht haar of zijn
achtergrond.

GroenLinks kiest voor een groene stad.
Met schone energie en gezonde lucht.
Duurzaam in zorg voor het milieu.
Duurzaam in zorg voor elkaar.

Een stad waarin we verbinden.
Die stad willen we samen met alle Helmonders bereiken.
Met onze bevlogenheid, inzet en creativiteit.