Zonnestroom: wie volgt?

‘Zonnestroom neemt grote vlucht.’ Zo kopte het ED op 5 augustus jongstleden. In het artikel werd verwezen naar het groeiend aantal zonnecellen op daken in Zuidoost-Brabant. “Volgens de meest recente cijfers van registreerde installaties in Nederland liggen op dit moment op bijna 8.000 daken in de regio zonnepanelen, zo’n 1500 meer dan eind vorig jaar en ruim 5.000 meer dan eind 2012. In Eindhoven, Helmond, Nuenen, Best en Veldhoven werden de meeste zonnepanelen op de daken gelegd.”

Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het kan nog veel beter. Als je kijkt naar het aantal daken in Brabant -netbeheer Edinet telt 510.000 aansluitingen-, dan is het percentage minimaal. En dat terwijl  vandaag de dag de terugverdientijd van zonnepanelen via een lagere energierekening tussen de 6 – 8 jaar bedraagt: goed dus voor de portemonnee én natuurlijk voor het milieu.
Gemeenten schrijven de explosieve stijging toe aan subsidieregelingen en buurtcollectieven. “Zo kunnen huiseigenaren in Eindhoven tegen een rente van twee procent vijftien mille lenen voor de aanschaf van zonnepanelen”, schrijft het ED verder. Ook Helmond heeft een soortgelijke regeling, een zogenaamd Revolving Fund voor energiebesparende maatregelen. Merkwaardig genoeg heeft de Helmonder hier geen weet van, of zij verkiezen de aanschaf uit eigen middelen te financieren: afgelopen jaar heeft nl. slechts een handjevol inwoners gebruik gemaakt van deze -toch aantrekkelijke- subsidievorm.
Naast de gemeentelijke regeling kunnen inwoners ook gebruik maken van een belastingvoordeel. De Belastingdienst ziet particulieren die stroom opwekken namelijk als ondernemer. Daarom kunt u als eigenaar van zonnepanelen BTW terugvragen: 21 procent BTW over de aanschaf en 6 procent over de installatie van de zonnepanelen.
Goed voorbeeld doet goed volgen
Eind mei plaatste de gemeente op de daken van het Stadskantoor en ’t Cour in totaal 116 zonnepanelen. Ook op het dak van de Cacaofabriek zijn inmiddels 70 panelen geplaatst. Met de zonnepanelen kan de gemeente Helmond voorzien in een substantieel deel van haar eigen energieopwekking. De gemeente zet daarmee belangrijke eerste stappen in de duurzaamheids-ambities van het nieuwe college: “Duurzaamheid is een belangrijk thema in ons nieuwe beleid. Bij de verdere invulling van het duurzaamheidsprogramma zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met gemeenteraad en stad, want ons doel om een ‘klimaatneutrale gemeente’ te worden, bereiken we alleen samen. De zonnepanelen op de daken van het Stadskantoor, ’t Cour en de Cacaofabriek zijn bedoeld om op een duurzame manier te voorzien in onze energiebehoefte. Ik vind het heel belangrijk om als gemeente het goede voorbeeld te geven; ik hoop dat veel van onze inwoners en ondernemers dat voorbeeld volgen”, aldus GroenLinks wethouder Paul Smeulders.

Helmondse initiatieven
Niet alleen de gemeente geeft het goede voorbeeld, de relatief grote toename van zonnepanelen op particuliere daken is mede veroorzaakt door initiatieven van Morgen Groene Energie (MGE), afdeling Helmond en ook door collectieve projecten als in Apostelhuis, geïnitieerd door de buurtvereniging. Door twee tenders met collectieve aanbesteding (2012/2013) voor bewoners in met name Brandevoort, Stiphout, Helmond Noordwest, met ook bewoners uit andere wijken, is in de jaren 2012/2013 het aantal kleinverbruikers met panelen bijna vertienvoudigd en de opbrengst van zonnestroom meer dan vertienvoudigd ten opzichte van 2011. Het gemiddeld aantal panelen per dak wordt steeds groter (bron: MGE Helmond).  
De volgende MGE Tender start op 24 september om 20.00 uur in De Loop, een informatieavond over zonne-energie, in samenwerking met de Wijkraad Brouwhuis. Geïnteresseerden kunnen zich dan ook opgeven voor een maatwerkadvies door MGE, inclusief berekening over opbrengst en terugverdientijd. Iedereen uit Helmond is welkom.  

Al met al is zonne-energie niet alleen voordeliger als menigeen wellicht denkt, als ‘zonnepaneelhouder’ draagt u ook nog eens een steentje bij aan de Helmondse duurzaamheidsambities. Mocht u daarom niet van plan zijn om binnen afzienbare tijd te verhuizen, steek dan eens uw licht op…

Antoinette Maas
Raadslid GroenLinks