Menselijke zorg

We prijzen ons gelukkig met de fantastische zorgmedewerkers in onze stad! Als gemeente moeten wij ervoor zorgen dat zij hun werk op een menselijke en goede manier kunnen blijven doen. Menselijke zorg, voor ouderen, voor mensen met een beperking, voor iedereen die dat nodig heeft, dát is ons uitgangspunt. Zonder eigen bijdrages

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks Helmond wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn.     

Goede zorg voor alle Helmonders
    •    Zorg is toegankelijk voor iedereen en wordt integraal aangeboden. Met onze zorgaanbieders zoals bijv. het Elkerliek ziekenhuis, de Zorgboog en Savant, maken we werkbare afspraken voor alle betrokkenen. Burgers die het initiatief nemen om zaken te verbeteren, geven we daarvoor de ruimte.
    •    We blijven onverkort inzetten op dagopvang en ondersteuning van mantelzorgers.
    •    Eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Helmond onderneemt allerlei activiteiten om dit tegen te gaan. Ouderen wonen steeds langer thuis en digitale vaardigheden zijn dan vaak essentieel om het contact met de buitenwereld te behouden. Daarom stimuleert de gemeente het leren van digitale vaardigheden onder ouderen met bijvoorbeeld digitale taalcafés.
    •    Het is positief dat er ook voor de zorg steeds meer nieuwe technieken worden toegepast, maar menselijk contact blijft centraal staan.