Leefbare wijken

Goede woningen in mooie, groene en evenwichtig samengestelde buurten en wijken. Dat is wat GroenLinks wil. Voor de Waart, de Annawijk, Helmond-Oost en Helmond-Noord betekent dit dat we de komende jaren samen op zullen trekken om de geplande herstructureringsopdracht zo goed mogelijk vorm te geven.

Leefbaar betekent voor GroenLinks schone lucht, schone grond, schoon water en veel groen. Kloostereind wordt verder uitgebreid, Berkendonk blijft open en de N279 wordt niet verdubbeld. Blijvende stankoverlast is voor ons onacceptabel, deze moet drastisch worden teruggedrongen. GroenLinks wil -in overleg met omwonenden, bedrijven, omgevingsdienst en provincie- verdere maatregelen nemen, waarbij voor ons alle opties bespreekbaar zijn. Iedereen heeft recht op schone lucht en het leefklimaat van onze inwoners gaat voor het economische gewin van een paar bedrijven!
Maar dat niet alleen. Duurzaamheid betekent ook schone bedrijven. Het kan niet zo zijn dat bedrijven werken met giftige stoffen die de leefomgeving van onze inwoners vervuilen en daarmee de gezondheid in gevaar brengen. GroenLinks is hier de afgelopen jaren zeer kritisch op geweest en zal ook in de toekomst altijd het belang van onze inwoners voorop stellen.
Als GroenLinks Helmond blijven we ook kritisch op het kappen van de Brouwhuisse Heide (het 'BZOB-bos') om er een bedrijventerrein van te maken. Wij zijn voor herinrichting van bestaande bedrijventerreinen. Uitbreiding is voor ons alleen bespreekbaar wanneer de leefbaarheid en de natuur er aantoonbaar op vooruitgaan. Zo’n win-win-overleg kan alleen plaatsvinden bij voldoende draagvlak in de wijk.

zie ook: aantrekkelijke woonstad