GroenLinks bestuur

Door onze deelname aan de coalitie kwam er meer geld voor armoedebestrijding en werd duurzaamheid echt op de kaart gezet, in de strijd tegen klimaatverandering. Onze wethouder heeft afvalscheiding verder doorgevoerd, een aanvullend geurbeleid opgesteld om een dam op te werpen tegen een verder toename van stankoverlast in Brouwhuis en ervoor gezorgd dat energieneutraliteit een belangrijke doelstelling werd; de overheidsgebouwen lopen hierbij voorop. Lokale duurzaamheidsinitiatieven kunnen een beroep doen op het nieuwe Duurzaamheidsfonds. Binnen een coalitie van linkse en rechtse partijen, maatschappelijke bondgenoten en het bedrijfsleven wordt nu hard gewerkt aan een gezamenlijke ambitie om de stad vóór 2035 klimaatneutraal te maken.

Dankzij GroenLinks wordt er voor 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Minstens zo belangrijk: de N279 blijft een eenbaansweg en de Ruit, een peperdure nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal en dwars door de natuur, komt er niet. Hetzelfde geldt voor het oude prestigieuze centrumplan. In plaats daarvan is een nieuwe en realistische aanpak voor het centrum opgesteld, met een prachtig Havenpark. Er worden in de hele stad extra bomen geplant en er komt extra natuur, onder andere in de Bundertjes en in Varenschut. Plannen voor nieuwe bedrijventerreinen gingen van tafel.

Naast inhoudelijke successen, zijn we er trots op dat we een positieve bijdrage hebben geleverd aan het openbreken van de Helmondse bestuurscultuur. Belangrijke plannen worden niet in het gemeentehuis bedacht en uitgewerkt, maar in nauw overleg met alle betrokkenen. Wethouders gaan de wijken in en zijn voor iedereen toegankelijk. En in de raad wordt even serieus geluisterd naar de voorstellen van de coalitie- als van de niet-coalitiepartijen. Dat is belangrijk, want we doen het immers allemaal voor Helmond!

De opgave is groot. Daarom wil GroenLinks Helmond dolgraag groeien bij de gemeenteraadsverkiezingen, zodat we kunnen voortbouwen op de beweging die we in Helmond hebben ingezet. GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid. Het kan anders. Dat blijkt. En het moet óók anders in de toekomst.