Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee kinderen beginnen, te voorkomen en/of weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Het leren van de Nederlandse taal is hierbij cruciaal, met name voor hen die elders met een andere taal zijn opgegroeid. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is zit of op school of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.