In participatieve cultuuractiviteiten nemen burgers actief deel aan activiteiten op het gebied van kunst- en cultuur (zie wet op het specifiek cultuurbeleid). Met als doel om actuele vraagstukken duurzaam op te lossen of verbeteringen te realiseren in stad en/of wijk. Hierbij ontstaan nieuwe structuren en wordt optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van betrokkenen. Actieve cultuurparticipatie is artistiek en creatief uitdagend en wordt uitgevoerd door een brede samenwerking van partners uit het sociale en culturele domein. In de Leonarduswijk heeft bijvoorbeeld actieve cultuurparticipatie ertoe geleid dat mensen weer contact met elkaar hebben; er is een veelvoud aan bewonersinitiatieven ontstaan die hebben geleid tot meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen.