Voorbeeld van smart: De doorstroming op de N270 (Kasteel Traverse) dient geoptimaliseerd te worden om daarmee het te hoge fijnstofgehalte in de buurt van deze weg te reduceren. Een slimmere verkeersregeling zou hier (aanzienlijk) aan bij kunnen dragen.

Voor meer: zie bereikbaar en schoon