Bereikbaarheid: denk smart

Wie denkt dat steeds meer asfalt onze bereikbaarheidsproblemen oplost, moet even terugkijken op de afgelopen decennia. Veel asfalt kwam erbij, maar de problemen zijn er nog steeds. Wat ons betreft moet het anders. Meer ruimte voor de fiets in en om de stad, slimme verkeersoplossingen en een beter OV.

Voorbeeld van smart: De doorstroming op de N270 (Kasteel Traverse) dient geoptimaliseerd te worden om daarmee het te hoge fijnstofgehalte in de buurt van deze weg te reduceren. Een slimmere verkeersregeling zou hier (aanzienlijk) aan bij kunnen dragen.

Voor meer: zie bereikbaar en schoon