Een vijfde van de Nederlanders kampt met risicovolle of problematische schulden. Inzichten uit de hersenwetenschap tonen aan dat dit erg veel stress veroorzaakt waardoor de aandacht ontbreekt om goede beslissingen te nemen, vast te houden aan plannen en verleidingen te weerstaan. Dit heeft een negatieve impact op ontwikkeling, gezondheid en relaties. GroenLinks wil dat deze nieuwe kennis gebruikt wordt in de schuldenaanpak. Om stapeling van boetes en deurwaarderskosten en verdere escalatie te voorkomen, is vroegsignalering belangrijk. Hiermee is zowel schuldenaar als schuldeiser gebaat. Daarvoor is intensieve samenwerking (met toestemming van de inwoner) van de gemeente nodig met UWV, woningbouwcorporaties, belastingdienst, zorgverzekering en banken.

 

Voor meer, zie een goed inkomen voor iedereen

Teveel mensen leven onder de armoedegrens