Aantrekkelijke woonstad

• Er blijven voldoende betaalbare woningen in Helmond. Daarbij wordt goed gekeken naar wensen vanuit de samenleving. Van gezinswoningen, voldoende mogelijkheden voor senioren tot starterswoningen en tiny houses. We zetten in op vernieuwende woonconcepten, zoals complexen waar ouderen en studenten samenwonen.

    •    Het is hoog tijd dat een aantal al jarenlang leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd naar kleinere woonunits. Studenten geven kleur aan onze stad. GroenLinks Helmond wil dat er voldoende betaalbare kamers en woningen zijn. Huisjesmelkers en illegale verhuur worden flink aangepakt.
    •    De arbeidsmigranten in onze stad hebben recht op goede en betaalbare huisvesting. Wanneer hiervoor initiatieven zijn, faciliteert de gemeente deze. Daarbij is het uitgangspunt dat er geen overlast voor omwonenden moet zijn. Zij moeten nauw worden betrokken bij de plannen hiervoor.
    •    Na de succesvolle herstructureringen van de Binnenstad en Helmond-West, ligt de komende jaren de focus op de Annawijk en de Waard. Daarna is het tijd voor Helmond-Oost en Helmond-Noord. Hierbij wordt niet alleen naar fysieke maatregelen en energietransitie gekeken, maar is er ook aandacht voor sociale ontwikkeling.
    •    Brainport Smart District wordt ‘showcase’ voor de wereld! Hier komt duurzaamheid in al haar vormen samen: gezondheid, wonen, mobiliteit, onderwijs, sport en zorg. We zetten hier als Helmond vol op in!
    •    Na succesvolle projecten met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt hier in de komende jaren meer ruimte voor geboden.
    •    Woningcorporaties en andere verhuurders worden gestimuleerd ook hun bewoners zelf de mogelijkheid te geven warmtepompen, zonnecollectoren en zonnepanelen op hun (al dan niet gedeelde) dak te plaatsen.
    •    De gemeentelijke duurzaamheids- en startersleningen blijven bestaan en het gebruik hiervan wordt gestimuleerd.
    •    Bij vergunningen nemen we de voorwaarde op om de dakconstructie geschikt te maken voor zonnepanelen en groen. We voeren groene leges in: mensen die vergunningen aanvragen om hun huis te verduurzamen betalen minder leges, anderen meer. De gemeente stimuleert projectontwikkelaars die zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken bij verbouwing en nieuwbouw. Er komt een duidelijk overzicht van bouwprojecten in Helmond waarbij in kaart gebracht wordt welke bouwstoffen er vrijkomen bij sloopprojecten en welke vraag er bij bouwprojecten naar grondstoffen is: zo worden vraag en aanbod gekoppeld. Hiermee zetten we stappen naar een circulaire economie.