“ #WELZIJNSWERKER #PROJECTLEIDER MATCHMENTOR #LEV-GROEP ”

De in 1972 in Marokko geboren M’hamed woont sinds zijn twaalfde in Helmond en werkt als welzijnswerker.

Hij is een optimist en werkt oplossingsgericht en creatief maar bovendien is hij een echte verbinder. Sinds 20 jaar is hij werkzaam als welzijnswerker in Helmond. Momenteel als LEVnetwerker en projectleider van het mentorprogramma MatchMentor bij LEVgroep. Hij wil graag een bijdrage leveren om mensen dichter bij elkaar te brengen, het verschil tussen arm en rijk te verminderen en ernaar streven dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Sleutelwoorden voor hem zijn: samenwerken, open communicatie en respect voor een ieder. 

  • Armoedebeleid
  • Jongeren
  • Zorg en welzijn
  • Bestuur en organisatie
  • Werk en Inkomen
  • Helmond Noord
  • Helmond Oost
  • Binnenstad Oost