Begroting unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 2 november is de programmabegroting 2018 unaniem aangenomen. Een unicum in Helmond!

De komende jaren wordt volop geïnvesteerd in de stad: Helmond gaat 14 miljoen investeren in duurzame en gezonde (basis)scholen en samen met OMO 55 miljoen in sport- en beleefcampus De Braak. Er komen meer buurtbeheerders en een aantal wijkhuizen krijgt extra financiële ruimte. Daarnaast gaan we onze bedrijventerreinen versterken. 

Op naar een klimaatneutraal Helmond! We verduurzamen sportaccommodaties en wijkhuizen, investeren 1 miljoen in de fiets en gaan extra bomen planten. Een greep uit de mooie plannen voor onze stad, terwijl de woonlasten amper stijgen (slechts een inflatiecorrectie van 0,4%). 

 

Tijdens de begroting werden door GroenLinks twee moties en een amendement ingediend. 

Ook deze zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

In de motie Luchtkwaliteit vragen we aandacht voor gezonde lucht in onze stad waarbij gestreefd moet worden naar de grenswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Met de motie Cultuurvouchers wordt onderzocht hoe 18-21 jarigen met een cultuurvoucher of kortingskaart geprikkeld kunnen blijven voor de Helmondse kunst en culturele activiteiten. 

Met het amendement Duurzaamheid in het Havenpark heeft GroenLinks extra middelen gevraagd voor een duurzaamheidsimpuls in het Havenpark. Hiervoor is 25.000 euro beschikbaar gesteld. 

Ook werd via een motie opgeroepen om de gratis bibliotheekpassen tegen laaggeletterdheid te continueren. Dit als vervolg op de pilot die vorig jaar is gestart (op initiatief van de SP en GroenLinks).

 

Bijgaand de volledige bijdrage van onze fractievoorzitter Antoinette Maas: