Stankoverlast bedrijven

Tijdens de raadsvergadering op 29 augustus werd een motie over (stank)overlast bedrijven door de voltallige raad aangenomen. In de motie roept de gemeenteraad het college op om zowel bij de Provincie als ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) aan te dringen op een oplossing rondom de voortdurende (stank)overlast.

 

De bewoners van met name Brouwhuis en Rijpelberg ondervinden al lange tijd veel overlast van een aantal bedrijven dat gevestigd is op bedrijventerrein BZOB. Met name de stankoverlast blijft maar voortduren. Weliswaar heeft de gemeente recentelijk met een aanvullend geurbeleid een plafond ingebouwd, dit heeft echter nog geen vermindering van de stank tot gevolg gehad.  
Daarnaast is er onlangs opnieuw een incident geweest met lozing van ammonium met vervuild water tot gevolg. Reden voor de gemeenteraad om met een motie aan te dringen op een oplossing; de motie werd ingediend door het CDA. Wethouder Paul Smeulders: “Als college zijn we blij met dit raadsbrede signaal aan alle betrokkenen. Sinds mijn aantreden probeer ik de overlast te verminderen, dit gaat met kleine stapjes vanwege onze beperkte mogelijkheden. De laatste tijd gaat het echter niet de goede kant op, dat hoor je als je mensen spreekt uit de wijk. Dan komt daar die lozing van ammonium nog bovenop. Dit is slecht voor het milieu en echt onwenselijk wat onze inwoners wordt aangedaan. We voelen de verplichting om er alles aan te doen om die overlast te verminderen, ondanks dat de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de betrokken bedrijven, Provincie en Omgevingsdienst. Ik voel me met deze motie gesterkt om op zo’n kort mogelijke termijn met betrokken partijen om tafel te gaan.”
We gaan alles doen, wat binnen onze mogelijkheden ligt, om de overlast te stoppen.

Download de motie (pdf)