Nieuws

Politieke vrouwenkring

Woensdag 8 februari was de lijsttrekker van GroenLinks Helmond, Rudi van der Made, te gast bij de Politieke Vrouwenkring Helmond e.o..

Lees verder

Hart voor vluchtelingen

De afgelopen weken hield GroenLinks een Valentijnsactie voor de vluchtelingen in Nederland. Tienduizenden Nederlanders hebben een kaart geschreven om de vluchtelingen te laten zien dat veel mensen hen een warm hart toedragen.

Lees verder

Nachttreinen naar Helmond

GroenLinks Helmond dringt bij het Helmondse college van B&W aan op een actieve houding met betrekking tot de komst van nachttreinen naar Helmond.

Lees verder

Wegsleepregeling fiets centrum ongewenst en juridisch onhaalbaar

De gemeente is voornemens om in het centrum van Helmond een wegsleepbeleid te gaan voeren voor buiten de stalling geplaatste fietsen. GroenLinks is van mening dat er nog veel te verbeteren is aan het fietsbeleid in het centrum alvorens met een dergelijke repressieve maatregel te komen. Bovendien is het plan juridisch onhaalbaar.

Lees verder

WMO voorstellen GroenLinks Helmond overgenomen

In de raadsvergadering van 4 juli heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten van beleid en de concept-verordening vastgesteld voor invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Helmond.
GroenLinks had een viertal amendementen voorbereid. Drie daarvan zijn door het college feitelijk overgenomen. Het vierde is aangehouden tot aan de behandeling van de definitieve verordening, later dit jaar.

Lees verder