Nieuws

Helmondse scholieren naar 'An Inconvenient Truth'

De GroenLinksfractie in de Helmondse gemeenteraad wil dat de bovenbouw

leerlingen van de middelbare scholen die zich binnen de Helmondse

gemeentegrens bevinden, op kosten van de gemeente naar de film 'An

Inconvenient Truth' van Al Gore kunnen gaan.

Lees verder

Begroting 2007: financieel sluitend, maar sociale tekorten

Enkele weken geleden is door het college van B&W de concept begroting voor 2007 aangeboden aan de gemeenteraad. De voorgestelde begroting is financieel sluitend, maar bevat naar onze mening wel sociale tekorten. Vandaag presenteert GroenLinks haar schriftelijke bijdrage aan de behandeling van de begroting.

Lees verder

Onderzoek naar Personal Transporter onnodig

Met stijgende verbazing heeft de GroenLinks fractie de gemeentelijke publicaties gevolgd over de komst van de Segway Personal Transporter naar Helmond. Wethouder Houthooft spreekt over een verkennend onderzoek , dat wordt uitgevoerd door ingenieursbureau DHV, wat moet resulteren in een officiële pilot op Suytkade. Ieder weldenkend mens lacht om het idee, maar ondertussen wordt er wel gemeenschapsgeld en energie aan verspild.

Lees verder

Fractie zoekt deskundigen

De GroenLinks-fractie van de gemeenteraad in Helmond zoekt GroenLinks-leden en –symphatisanten die deskundigheid hebben (of willen ontwikkelen) op één of meerdere onderwerpen die in de gemeentelijke politiek een rol spelen (of zouden moeten spelen).

Lees verder