Word jij ons nieuwe raadslid?

Vind jij het interessant om mee te praten over de toekomst van je woonplaats? GroenLinks Helmond is op zoek naar kandidaat raadsleden en commissieleden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Landelijk groeien we nog elke dag, in zowel leden als sympathisanten. En ook in Helmond zijn we een groeiende, enthousiaste partij. We zetten dan ook in op een goed resultaat bij de lokale verkiezingen. Lijkt het jou wat om een steentje bij te dragen aan een eerlijke en duurzame samenleving voor iedereen, overweeg dan eens om raads- of commissielid te worden. 

De kandidaatstelling sluit op 27 augustus. Lees verder voor de brief van de kandidatencommissie

 

Kandidaten voor de gemeeraad gezocht

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland; dus ook in Helmond. De Algemene Ledenvergadering koos al op 21 juni jl. Antoinette Maas  als lijsttrekker, op voordracht van de kandidatencommissie. Het is nu hoogste tijd om de procedure in gang te zetten, die moet leiden tot een ijzersterke en evenwichtige GroelLinks-lijst, met tenminste 30 kandidaten. Hoe meer kandidaten, des te meer stemmen.

Middels deze mail / brief doet de kandidatencommissie daarom een oproep: stel je kandidaat voor onze GroenLinks-lijst.  Voorwaarde is dat je in Helmond woonachtig bent. De kandidatencommissie maakt onderscheid in 2 categorieën kandidaten: a. leden die een (min of meer) verkiesbare plek ambiëren; dus willen gaan     voor plek 2 tot en met 10; b. leden die geen verkiesbare plek ambiëren, maar wel bereid zijn op plek     11 tot en met 30 te staan, als ambassadeur. Heb je belangstelling voor een plek op onze GroenLinks-lijst, stel je dan z.s.m. kandidaat. De kandidaatstelling sluit op 27 augustus 2017 om 24.00 uur.  Inzendingen die na dit tijdstip binnenkomen, neemt de commissie niet in behandeling. Ambieer je een (min of meer) verkiesbare plaats, stuur dan vóór 27 augustus een brief met je motivatie, met je CV en de ingevulde en ondertekende integriteitsverklaring in. Dit kan per e-mail aan wraaijmakers@planet.nl of per post aan zijn adres 1e Haagstraat 83, 5707 XN te Helmond. Ben je bereid als ambassadeur op een onverkiesbare plaats te staan, geef dan op dezelfde wijze je kandidatuur door met je persoonlijke gegevens. De kandidatencommissie wil proberen al op zaterdag 19 augustus te starten met sollicitatiegesprekken met kandidaten die op dat moment al bekend zijn. Spoedig daarna vinden de vervolggesprekken plaats. Geef a.u.b. aan of je al dan niet op 19 augustus beschikbaar bent voor het gesprek. De commissie probeert uiterlijk begin oktober een passende voordracht voor de gehele lijst te hebben opgesteld. In ‘t najaar worden alle leden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Hierin wordt eerst ons verkiezingsprogramma vastgesteld en daarna de volgorde van onze kandidatenlijst van nr. 2 tot en met de “lijstduwer”. Wij wachten met belangstelling af of jij je kandidaat stelt voor de lijst van GL Helmond voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Met vriendelijke groet, de kandidatencommissie Wim Raaijmakers, Josefien van Dijk-Verhey, Rik Thijs en Joris Bengevoord Bijlagen: Profiel raadslid en Integriteitsprotocol met verklaring GL