Visie amateurvoetbal aangenomen

Sportparken Houtsdonk en de Warande verdwijnen

Dinsdagavond 10 mei werd de visie Amateurvoetbal besproken in de gemeenteraad. De visie werd uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen. Het amendement van GroenLinks, SP, D66 en PvdA om Houtsdonk te behouden voor de westzijde van Helmond, haalde het niet.

De visie is erop gericht om noodlijdende clubs met een veldenoverschot onder te brengen op vitale sportparken. Voetbalclubs met een veldentekort worden geholpen. De bedoeling is dat uiteindelijk zes vitale sportaccommodaties overblijven in Helmond.

 

Lees hier de bijdrage van GroenLinks die werd ingebracht door Antoinette Maas:

 

“Dit is een van de meest enerverende dossiers in deze raadsperiode. Dat zegt vooral iets over de emoties die voetbal tot op de dag van vandaag teweeg brengt. Begrijpelijk, want ondanks andere opkomende sporten waar de jeugd enthousiast van wordt, zijn er nog steeds zo’n 4000 competitie spelende voetballers in Helmond. Zij spelen in maar liefst 270 teams. Voetbal is dus nog steeds een populaire volkssport.

Dat er nu eindelijk spijkers met koppen worden geslagen in het amateurvoetbal juicht GroenLinks toe. Ook voor de voortvarendheid waarmee de wethouder dit dossier heeft opgepakt, hebben wij waardering. Echter, daadkracht moet hier ook leiden tot veerkracht. En niet alleen veerkracht in voetbalprestaties. Maar ook in de breedte: vitale sportaccommodaties in ieder deel van de stad. Ook in Helmond-West! Dit is gezond, goed voor de leefbaarheid van de wijken én voor de sociale samenhang.

Voorzitter, u begrijpt hieruit dat GroenLinks geen voorstander is van het opheffen van zowel sportpark de Warande als Houtsdonk op dit moment. Indien de parken van HVV en RKPVV gesloten worden, heeft het westelijk deel van Helmond geen voetbalclub meer. Wij vinden het niet wenselijk om beide verenigingen te verkassen of gedwongen te laten fuseren met Mierlo-Hout en Molenven. GroenLinks pleit er daarom voor om de activiteiten van PVV te verplaatsen naar  HVV Houtsdonk, met beide verenigingen op dit complex is het probleem van overcapaciteit hier opgelost. Wellicht dat op termijn de samenwerking verder kan worden geïntensiveerd. Dit achten wij kansrijker dan een samengaan met Stiphout.

Het amendement dat vanavond met verschillende partijen samen wordt ingediend, geeft beide clubs de ruimte om op de toekomst in te spelen. Daarnaast kan met Houtsdonk een buitensportaccommodatie voor de wijken Helmond-West, Suytkade, Anna-parochie en Overspoor behouden blijven. Indien binnen drie jaar geen vitale en toekomstbestendige situatie is ontstaan, kan alsnog tot opheffing worden besloten.

De rest van de visie delen wij in grote lijnen, waaronder de twee kunstgrasvelden voor Brandevoort en Stiphout. Uitbreiding met een natuurgrasveld in Stiphout gaat ten koste van natuur in het Natuurnetwerk Brabant (voorheen EHS). En den natuurgrasveld onder de hoogspanningsmasten in Brandevoort zien wij eveneens niet zitten.
Om verder tegemoet te komen aan de groei in Brandevoort, stellen wij voor om eerst de mogelijkheden in de slimme wijk te onderzoeken. In de voetbalvisie staat als aanbeveling om in het ontwerp van de Slimme Wijk sport als een van de thema's verder uit te werken. Een Slim sportpark met sportaanbod wat nu nog wordt gemist en passend is bij de wens van de toekomstige gebruikers. Wij vinden dit een goede optie.
Compensatie van natuur bij eventuele vrijgekomen ruimte bij PVV ziet GroenLinks als een mooie compensatie voor uitbreiding van het hockeycomplex. Verder vragen wij extra aandacht voor de maatregelen die nodig zijn om de sportcomplex duurzaam te maken.

Tot slot, voorzitter, een voetbalcoördinator biedt uitkomst om het hele proces in goede banen te leiden. En dat is hard nodig: een samengesteld gezin, met veel kinderen, heeft ook tijd nodig om aan elkaar te wennen.”