Verandering begint hier

Verzet is van alle tijden. Ook van nu. Na het lijdzaam ondergaan van oplopende werkdruk, overvolle klassen, weggesaneerde zorginstellingen, blijvende milieuverontreiniging, ongekende mestfraudes, onevenredige belastingen en buitensporige topsalarissen vinden veel mensen het welletjes. Ze komen in verzet. En terecht!
Hoe konden we het zover laten komen dat er een tekort dreigt van meer dan 100.000 medewerkers in de zorg? Dat docenten massaal het bijltje er bij neer leggen? Dat de politie ruim 50% van de aangiftes noodgedwongen in de la legt? Dat buschauffeurs niet meer mogen plassen? En dat met 40% van alle mestafvoer wordt gefraudeerd. Om zo maar eens enkele voorbeelden te noemen.

Ja, de economie draait weer op volle toeren. Maar er hangt een enorm maatschappelijk prijskaartje aan. De gevolgen worden steeds meer zichtbaar. Ook in Helmond. Want ook hier komen we vele handen tekort in de zorg en zijn duizenden mantelzorgers overbelast. De weerstand tegen het vak groeit. Docenten leggen massaal het werk neer, de onrust breidt zich uit naar alle onderwijsniveaus. Het verzet tegen de risico’s en overlast van miljoenen varkens, koeien en kippen in de regio was nog nooit zo fel. En ook de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg zijn de viezigheid en stank van hun omgeving meer dan zat.

We keren het tij
Nu kun je in vier jaar niet de geschiedenis veranderen, GroenLinks heeft echter wel het tij weten te keren. Onder leiding van onze wethouder Paul Smeulders zijn de eerste serieuze stappen gezet om de stankoverlast terug te dringen. Dit in overleg met de provincie die verantwoordelijk is voor de grote bedrijven. Recent is het beleid verder aangescherpt. Daarmee heeft de gemeente Helmond een van de strengste geurnormen van heel Nederland. Ook de verdubbeling van de N279 is voorlopig van de baan. Wij zien meer toekomst in smart mobility en investeringen in de fiets. Op initiatief van GroenLinks werd hier al 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken.

Van overlast naar leefbaar
Wij beseffen echter goed dat deze stappen niet voldoende zijn. Leefbaar is meer dan overlast terugdringen. Leefbaar betekent voor GroenLinks schone lucht, schone grond, schoon water, schone energie en veel groen. Leefbaar betekent ook veilig. Daarin is geen plek voor bedrijven die werken met giftige stoffen die de leefomgeving van onze inwoners vervuilen en daarmee hun gezondheid in gevaar brengen. Iedereen heeft recht op gezonde lucht en het leefklimaat van onze inwoners gaat voor het economische gewin van een paar bedrijven!

Leefbaar = zorgzaam
Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in armoedebestrijding. Maar niet genoeg: nog steeds leven te veel mensen onder de armoedegrens. Kinderen verdienen een eerlijke start, we willen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ondanks de landelijke bezuinigingen hebben we de voorzieningen in Helmond overeind weten te houden. Goede, betaalbare en toegankelijke zorg blijft voor GroenLinks belangrijk, in de toekomst zonder eigen bijdrages.

GroenLinks strijdt voor een leefbare stad en een duurzame toekomst. We hebben afgelopen vier jaar laten zien dat we het verschil kunnen maken. Nu pakken we de komende vier jaar door. Met een groot, zorgzaam en supergroen team afkomstig uit alle delen van Helmond: Verandering begint hier!

STEM DAAROM 21 MAART GROENLINKS !