Support voor Q-koorts patiënten

Tijdens de raadsvergadering van 9 mei heeft GroenLinks een motie Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend. De motie werd unaniem aangenomen. Met de motie roepen wij het College op om een brief te schrijven aan minister Schippers.

 Ondanks de brandbrief van de AdviesRaad Brabant en de oproep van de Provincie, dreigt op dit moment met de ontmanteling van de Stichting Q-Support belangrijke kennis en ervaring verloren te gaan. Ook is het onacceptabel dat duizenden Q-koorts patiënten straks zonder ondersteuning komen te zitten. Het is belangrijk om met spoed een signaal af te geven aan de minister.
Nederland telt namelijk nog ruim 4.000 Q-koortspatiënten zijn die nog elke dag de gevolgen ondervinden van de epidemie. In Helmond is bij 302 personen een acute q-koorts infectie geconstateerd, zijnde 70% in de regio. Vele Q-koortspatiënten zullen negatieve gevolgen ondervinden wanneer ondersteuning verdwijnt.
Ondanks de zorgen en protesten vanuit Helmond, dreigt nog steeds op het Muizenhol, op de grens tussen Gemert-Bakel en Helmond, een geitenhouderij zich te vestigen met 2500 geiten.

Nieuw budget is nodig om Q-Support als steunpunt overeind te houden. Bovendien is er dringend behoefte aan een kennis- en adviescentrum dat zorgt dat we voorbereid zijn op een volgende zoönose-epidemie.
De minister beschouwt nieuw geld echter als nieuw beleid en stelt dat een demissionair kabinet beperkt is tot het uitvoeren van bestaand beleid.

Het college van B&W heeft toegezegd de motie met spoed uit te voeren.

onderstaand de complete motie