Suggesties voor de zorg

Onlangs stelde Wouter Bos in een artikel in de Volkskrant dat er pijnlijke keuzes gemaak moeten worden in de zorg. Onze Helmondse huisarts Wim Heres stuurde zijn suggesties naar de Volkskrant en deze werden gepubliceerd:
Pijnlijke keuzes in de zorg - wie durft?

Wouter Bos, ik durf wel een voorzet te geven: Suggesties voor de zorg

1. Acute zorg en chronische - planbare - zorg scheiden.

2. Per veiligheidsregio 1 acuut ziekenhuis (dus maximaal 25 in Nederland).

3. Alle specialisten in loondienst.

4. Kleinschaligheid op niveau van wijkgebonden gezondheidszorg.

5. Huisartsen verwijzen niet langer, ze gaan specialisten consulteren.

6. Praktijkgrootte van huisartsen maximeren op ongeveer 1.700 zielen.

7. Alleen bewezen goede gezondheidsinterventies vergoeden, alle andere zaken/pillen/ingrepen uit de eigen portemonnee.

8. Nieuwe behandelingen alleen toelaten met een verplichte - wettelijk bepaalde - doorgaande research van ten minste 5 jaar.

9. Parlementaire enquête naar de Zorgverzekeringswet van 2006.

10. Nationaliseren van de zorgverzekeraars (na 12 jaar pogen een regierol te vervullen is het wel genoeg geprobeerd tegen goud geld).

11. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt in plaats van zorgverzekeraars de regie en legt verantwoording af aan de gekozen parlementariërs (dus opheffen van het wettelijk rookgordijn van 2006).

Wim Heres, Helmond, huisarts

Klik hier voor het gehele artikel met :