Sport- en Beleefcampus De Braak

Op 31 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het ambitieuze plan voor Sport- en Beleefcampus De Braak. De Braak wordt een aansprekend, duurzaam en innovatief complex waar onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen.Met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken, maar zeker ook voor de hele stad.

 . 

De Braak wordt zoveel meer dan alleen een sportpark; het geeft een sociale impuls aan heel Helmond. Een impuls die het meedoen, het elkaar ontmoeten en een gezonde leefstijl bevordert. 

Scholenorganisatie OMO, de gemeente Helmond en Helmond Sport tellen samen 55 miljoen euro neer om dit te realiseren. Het Knippenbergcollege en de Praktijkschool verhuizen naar De Braak, er komt een nieuw stadion en er komen nieuwe voorzieningen voor de amateurclubs. Verder is er ruimte voor zorgpartners en biedt de sporthal ruimte voor alle Helmondse sportverenigingen om binnen te sporten op de Braak.

Wat GroenLinks betreft, worden in de tweede fase nog meer partners uitgenodigd om aan te sluiten. Een zwembad bijvoorbeeld, zou het complex nog een extra dimensie geven.

 

Toch zijn er evengoed risico’s die we als gemeente lopen. Het is nl. maar de vraag of de Betaald Voetbal Organisatie de benodigde 1,5 miljoen euro aan sponsorgeld encrowdfunding kan ophalen. En stel dat Helmond Sport failliet gaat? Dan moet Helmond op zoek naar een nieuwe huurder die jaarlijks 264.500 euro neertelt (de huur voor het stadion). Ook over de snel stijgende bouwkosten maakt GroenLinks zich zorgen. 

Toch is het geen optie om ‘nee’ te zeggen tegen dit voorstel. Het alternatief is evenmin aantrekkelijk, als we niets doen blijven we met een zwaar verouderd complex zitten dat ook nog eens 8 miljoen euro gaat kosten om het in goede staat te krijgen.

GroenLinks wenst alle betrokken partners veel succes.